AVA: meer aandacht bescherming risicogroepen en kwetsbare inwoners Amstelveen tegen coronavirus

 Actief Voor Amstelveen (AVA) stelt vragen over bescherming van risicogroepen en kwetsbare inwoners van Amstelveen tegen het coronavirus.

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare inwoners zoals minder valide mensen, invalide mensen en mensen met een verstandelijke beperking die wel de maatregelen goed willen naleven, maar daartoe niet altijd in staat zijn.

Jacqueline Höcker, vicefractievoorzitter van AVA: ‘in de praktijk blijkt dat er weinig aandacht gaat naar deze groepen kwetsbare mensen en dat er op straat en in winkelcentra weinig rekening met hen wordt gehouden. Desinfectie-apparaten zijn vaak te hoog afgesteld voor mensen in een rolstoel, valide mensen houden te weinig afstand en zo zijn er veel voorbeelden’. Jacqueline vindt dit dat niet kan en dat het meer aandacht moet krijgen. Daarom heeft zij aan Burgemeester en wethouders vragen gesteld.

Tijdens de Coronacrisis kregen ouderen in verpleeghuizen terecht aandacht. Maar werd vrijwel niets vernomen over de groepen kwetsbaren zoals minder valide, invalide mensen en met een verstandelijke beperking. Het lijkt er op dat deze groepen er qua aandacht vaak maar een beetje bij hangt. Te weinig krijgt deze groepen mensen landelijke aandacht, los van sommige acties zoals ” Geen Dor Hout”.

Binnen de gemeente Amstelveen wordt eveneens geen extra informatie verstrekt via waarschuwingsborden, informatie in de media en hoe met deze groepen rekening te houden om te voorkomen dat zij besmet raken.

AVA heeft mensen van deze kwetsbare groepen gesproken. In de aankomende periode zal in regionaal en landelijk nieuws hopelijk meer aandacht besteed gaan worden aan deze problematiek.
De vraag is of en in welke mate de gemeente Amstelveen hiermee bekend is. In dat verband stelt AVA de volgende vragen.

1. Kan het college ons informeren over wat inmiddels ondernomen is om groepen kwetsbaren, zoals mensen met een verstandelijke beperking, minder valide en invalide mensen, onder de aandacht te brengen in verband met het voorkomen van besmetting door het Coronavirus?
2. Is het college bereid, nu het aantal besmettingen behoorlijk oploopt, aandacht te vragen in de media om op straat, in winkelcentra, gedurende huisbezoeken, in parken en andere plaatsen rekening te houden met deze groepen kwetsbaren?
3. Kan het college ons informeren over mogelijke klachten die bekend zijn bij de gemeente over het naleven van maatregelen in de omgeving van risicogroepen en zo ja, waaruit bestaan die klachten dan? Zo nee, is het college bereid hiernaar onderzoek te doen?
4. AVA, College van B&W en gemeente Amstelveen staan voor een inclusieve samenleving. Is het College het met ons eens dat ook de in punt 1 genoemde kwetsbare groepen mensen extra aandacht vanuit de samenleving moet krijgen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen?
5. Heeft het college nog andere suggesties om deze groepen te voorzien van extra aandacht en welke suggesties zijn dat dan?