Bewoners willen onderste steen boven vanwege herinrichting Oude Dorp Amstelveen

AMSTELVEEN – Bewoners van het Oude Dorp verwijten burgemeester en wethouders geen open kaart te spelen als het gaat om de herinrichting van het dorp. Ze zijn fel tegen de plannen en verschillende omwonenden eisen nu openheid van zaken door een beroep te doen op de zogeheten Wet Openbaarheid van Bestuur, de Wob.

Op basis van de Wob kunnen burgers en organisaties bij de overheid alle informatie opvragen die met een besluit te maken heeft. De overheid is dan verplicht om binnen een bepaalde tijd met een reactie te komen.

Verzet
In het Oude Dorp is onder een groot deel van de bewoners en winkeliers veel verzet tegen de plannen van het gemeentebestuur. Het bestuur wil onder meer de verkeersveiligheid vergroten door de Dorpsstraat gedeeltelijk af te sluiten en van de Stationsstraat eenrichtingsverkeer te maken. Ook zijn er plannen om de karakteristieke uitstraling van het dorp te bewaren.

De bewoners zijn het niet met alles oneens, maar hebben ernstige twijfels over het nut van de verkeersmaatregelen. Ze krijgen volgens eigen zeggen tot nu toe geen duidelijkheid over de onderzoeken die dat besluit moeten rechtvaardigen.

“We hebben vragen gesteld aan de wethouder wat de onderliggende reden is dat dit moet, waarom dit nu moet en op deze manier. We krijgen daar tot nu toe geen vinger achter”, zegt bewoner Marnix.

Draagvlak
De omwonenden willen met het Wob-verzoek ook helder krijgen of de gemeente wel over voldoende draagvlak beschikt voor de herinrichtingsplannen voor het Oude Dorp. Volgens de tegenstanders is dat namelijk niet zo.

“Wat wij beogen te achterhalen is waarom dit zo wordt doorgedrukt! Wat is nou de werkelijke reden? Waarom wordt er niet geluisterd naar de input van bewoners en winkeliers?”

De bewoners kwamen eerder al met eigen ideeën maar zeggen dat die niet of nauwelijks zijn overgenomen door het gemeentebestuur.

Hoorzitting
Over de maatregelen voor het Oude Dorp wordt maandag 14 september ook een hoorzitting gehouden op het gemeentehuis. Volgens de tegenstanders zijn er zo’n tachtig bezwaarschriften van omwonenden ingediend.

Dit is een artikel van onze partner NH Nieuws.