Commissariaat wil RTVA wél uitzendlicentie geven

  Het Commissariaat voor de Media is van plan RTVA – in tegenstelling tot het advies van de gemeenteraad – voor de komende jaren een licentie te geven als omroep voor lokaal nieuws in Amstelveen. RTVA voldoet volgens het Commissariaat aan de wettelijke eisen en er is geen grond voor het eerder uitgebrachte negatieve advies over de licentieaanvraag.

Dit schrijft het Commissariaat voor de Media in een brief aan de gemeenteraad. De aanvraag van RTVA dateerde van begin 2019. Het advies van de gemeenteraad kwam in juli 2020. Volgens het Commissariaat had de raad slechts hoeven te beoordelen of RTVA een stichting of vereniging naar Nederlands recht is, of de organisatie zich ten doel stelt om “op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren” en of het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) representatief is samengesteld. Dat laatste heeft de gemeenteraad eerder bevestigd.

“De gemeente Amstelveen heeft echter aanvullend aan de wettelijke toets aangegeven geen vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting RTV Amstelveen en heeft om die reden een negatief advies uitgebracht.”, aldus het Commissariaat. “Dat de gemeente geen vertrouwen heeft in de uitvoering van de wettelijke taken van Stichting RTV Amstelveen kan het Commissariaat echter niet meenemen in de uiteindelijke besluitvorming van de aanwijzingsprocedure. Dit valt namelijk buiten de adviestaak van de gemeente Amstelveen die in het geval dat sprake is van één aanvrager, slechts dient te adviseren over de vraag of de media-instelling aan de wettelijke bepalingen uit artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 voldoet.” De gemeenteraad heeft nog drie weken de tijd om tegen het voornemen van het Commissariaat bezwaar te maken door het indienen van een zogeheten ‘zienswijze’.

Lees hier de brief van het Commissariaat voor de Media.