Dierenwelzijn Amstelveen in kaart gebracht

 Het college van B en W heeft in kaart gebracht wat Amstelveen doet op het gebied van dierenwelzijn. Niet alleen wat de gemeente doet, maar ook wat andere organisaties bijdragen en waar verbeterpunten liggen. De inventarisatie biedt het college aan de gemeenteraad aan met als doel dit volgend jaar samen met de gemeenteraad, inwoners en maatschappelijke partners uit te werken tot gemeenschappelijke ambities en uitvoering ervan.

Dieren spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Dierenwelzijn en mensenwelzijn gaan vaak hand in hand. Er bestaat wetgeving waarin dierenwelzijn geborgd wordt, zoals de wet Dieren en de wet Natuurbescherming. De gemeente voldoet op dit moment aan haar wettelijke taken voor de opvang en het vervoer van gevonden dieren.

Gezamenlijke ambities
De inventarisatie moet gespreksstof opleveren over ambities op het gebied van dierenwelzijn die mogelijk verder gaan dan wettelijke taken. In de inventarisatie staat een aantal concrete aanbevelingen. Samen met o.a. gemeenteraad, maatschappelijke partners, betrokken inwoners en ambtenaren uit diverse disciplines wil de gemeente deze ambities uitwerken.

Wethouder Floor Gordon (dierenwelzijn): “We denken bijvoorbeeld aan ‘natuurinclusief bouwen’: de integratie van natuur in bouw en de directe omgeving en het stimuleren van biodiversiteit. Dat kan door bijvoorbeeld het plaatsen van inbouwstenen of nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten. Maar ook door het laten groeien van vegetatie op daken of gevels. Als opdrachtgever van gebouwen, bruggen en fietspaden kan de gemeente dit zelf doen, maar hoe mooi zou het zijn als woningcorporaties, particuliere opdrachtgevers of beleggers dit ook als nieuwe ‘standaard’ omarmen? De Groenraad Amstelveen vroeg al vaker aandacht voor dit onderwerp. Een ambitie kan ook zijn om de ketensamenwerking tussen de diverse organisaties te professionaliseren, waarbij het dier centraal staat. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen Dierentehuis Amstelveen en Dierenambulance De Ronde Venen. Ik kijk ernaar uit om er komend jaar gezamenlijk voor te zorgen dat Amstelveen een diervriendelijke stad is en blijft.”