Garantiesubsidie voor behoud Amstelveens Poppentheater

 Het Amstelveens Poppentheater is zwaar geraakt door de coronamaatregelen. Om het bij kinderen populaire theater in de huidige crisis te helpen, steunt het college van B en W het kindertheater met een garantiesubsidie van 42.000 euro voor inkomstenderving en innovatie.

De garantiesubsidie dient om het nettoverlies voor de periode vanaf de sluiting tot het einde van het jaar te dekken, om noodzakelijke aanpassingen aan het theater te doen en om een innovatief aanbod te ontwikkelen binnen de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving. “Het is noodzakelijk om buiten de gebaande paden te denken. Het is goed om te zien dat het Amstelveens Poppentheater hier actief mee bezig is”, zegt wethouder Herbert Raat (cultuur). “Ook zoekt het theater de samenwerking op met onder andere het Cobra Museum en Museum Jan. Dat is belangrijk om samen deze crisis door te komen en daarmee tegelijkertijd een breder publiek te kunnen aanspreken.”

Toekomst
Het poppentheater wil graag vernieuwen en innoveren om toekomstbestendig te worden en een breder lokaal publiek aan te spreken. Daarom zet de directie onder meer in op een televisieprogramma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar op RTV Amstelveen en pop-uptheater op instellingen voor gehandicapte kinderen en in Museum Jan. Daarnaast heeft het Poppentheater in juli een extra zomerprogrammering gedraaid om iets extra’s te doen voor de kinderen en ouders die het theater drie maanden hebben moeten missen.

Fondsen
Het Poppentheater heeft naast de garantiesubsidie een aanvraag ingediend voor kwijtschelding van de huur of gemeenschappelijke lasten waarvoor het college op 28 juli de voorwaarden heeft vastgesteld. Daarnaast doet het een tweede aanvraag voor de landelijke TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Het Poppentheater ontvangt reeds een overbruggingssubsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de SKIP-regeling (Kleinschalige en incidentele programmering).