Gemeente trekt extra geld uit voor ouderenadvies

 Door de corona-maatregelen hebben ouderen en hun mantelzorgers in Amstelveen meer behoefte aan advies over welzijn, wonen, zorg of andere voorzieningen. De afgelopen maanden zagen de ouderenadviseurs het aantal gesprekken oplopen van 400 tot ruim 600 per maand. Deze trend lijkt zich de tweede helft van het jaar voort te zetten. Het college van B&W heeft daarom besloten om voor dit jaar €34.000 extra uit te trekken voor ouderenadvies door Participe Amstelland.

“De coronamaatregelen zorgen ervoor dat ons dagelijks leven er anders uitziet”, zegt wethouder zorg en welzijn Marijn van Ballegooijen. “We moeten omgaan met een situatie waar we nog nooit mee te maken hebben gehad. Het is dan ook logisch dat ouderen en hun mantelzorgers vragen hebben. Zij worstelen met thema’s als eenzaamheid, verlies van dagelijkse structuur, gemis van vrienden en familie of achterstallige verzorging. De blijvende risico’s en de onzekerheden rond corona zorgen ervoor dat we verwachten dat ook de komende maanden inwoners veel beroep gaan doen op de ouderenadviseurs.”

Ouderenadvies van Participe Amstelland wordt geheel gefinancierd door de gemeente en is kosteloos voor inwoners. De ouderenadviseurs geven informatie en advies op maat aan 65-plussers en hun mantelzorgers. Een gesprek kan telefonisch, tijdens een huisbezoek of op een spreekuur bij Participe. Ouderenadvies is te bereiken via telefoonnummer 020 – 5 430 430 of via info.amstelland@participe.nu.