GroenLinks en BBA feliciteren RTVA met voorgenomen besluit CvdM

AMSTELVEEN – Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeenteraad in een brief laten weten dat zij voornemens is om de licentie voor RTVA te verlengen. BBA en GroenLinks feliciteren RTVA met dit voorgenomen besluit.

In de laatste raadsvergadering voor het reces stemden alleen deze twee partijen tegen het besluit een negatief advies te geven over RTVA. De gemeenteraad moest op basis van 4 criteria advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media. Het commissariaat besluit vervolgens of de uitzendlicentie toegewezen wordt. “RTVA voldoet wel degelijk aan de criteria om de licentie voor publieke media-instelling in Amstelveen te krijgen.” aldus Ewa Petiet (BBA). “In het collegevoorstel staat ook dat RTVA voldoet aan deze criteria. Andere zaken zijn dan niet van belang.” voegt Ilika Polderman (GroenLinks) toe. Dit is voor het commissariaat ook de reden dat zij de licentie wel verstrekken, ondanks het negatieve advies.

De uitzendlicentie is nodig om programma’s op de televisie te kunnen uitzenden. Maar één partij per gemeente kan deze licentie krijgen. Alleen RTVA had een aanvraag hiervoor gedaan. Het niet krijgen van de licentie zou een stop van Amstelveense televisie-uitzendingen betekenen.

De gemeenteraad heeft drie weken om een zienswijze in te dienen. Dat is wat GroenLinks en BBA betreft niet verstandig. Ewa Petiet: “De zaken zijn helder, RTVA voldoet aan de criteria en het commissariaat vertrekt de licentie. Een zienswijze indienen zal de onderlinge relatie alleen maar verslechteren.” Ilika Polderman: “deze energie kan beter gestoken worden in het opzetten van een sterke lokale omroep”. Beide partijen willen dat het plan voor RTVA nu verder wordt uitgewerkt. Met bijbehorende financiële steun van de gemeente, zodat Amstelveen een kwalitatief goede publieke omroep heeft.