MQ scan motorische vaardigheid basisschoolleerlingen hervat

 AmstelveenSport hervat samen met de basisscholen vanaf maandag 24 augustus de MQ scan voor basisschoolleerlingen. De MQ scan meet de motorische vaardigheid van een kind.

De basis motorische vaardigheden van een mens zijn: snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen. Het zijn de vijf bouwstenen van een gezonde ontwikkeling. Kinderen die actief zijn, doen deze vaardigheden spelenderwijs op. Helaas zijn kinderen tegenwoordig minder actief dan vroeger. Dit terwijl een goede motorische ontwikkeling bepalend kan zijn voor de gezondheid op latere leeftijd. Het bevorderen van de motorisch ontwikkeling van kinderen heeft dus op lange termijn een gunstig effect op de volksgezondheid.

In Nederland is geconstateerd dat 28% van de kinderen motorisch onvaardig is. In Amstelveen is AmstelveenSport vorig jaar al begonnen met het afnemen van de MQ scan op een deel van de basisscholen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat ook in Amstelveen 21% van de kinderen onvaardig is, waarvan 8% ruim onder het basis vaardigheidsniveau zit.

Als een gewone gymles
Erik Beertsen, buurtsportcoach jeugd: “Het mooie van de MQ scan is, dat de scan afgenomen wordt in een standaard gymzaal. We gebruiken gewoon het materiaal dat op school aanwezig is. We testen bewegingsvaardigheden zoals balanceren, klimmen, springen, rollen en (hard)lopen. Voor de kinderen voelt het als een gewone gymles. Ze doen er met veel plezier aan mee. Als er geconstateerd wordt dat een kind een bewegingsachterstand heeft, overlegt de school met ons en maken we samen een beweegplan dat past bij het kind. Zo zorgen we ervoor dat het kind op een plezierige manier zijn of haar vaardigheid vergroot. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat alle kinderen in Amstelveen beweegvaardig zijn.”

Als alle MQ scans afgenomen zijn, ontstaat er een goed beeld van de motorische vaardigheid van alle basisschoolleerlingen in Amstelveen. De MQ test zal vervolgens elk half jaar herhaald worden, zodat er inzicht verkregen wordt in de ontwikkeling van deze kinderen.