Nieuw schooljaar KKC van start: houd afstand en rekening met elkaar

AMSTELVEEN – Vandaag is het nieuwe schooljaar in Amstelveen van start gegaan. Om leerlingen en docenten zo goed mogelijk tegen besmetting en verspreiding van het coronavirus te beschermen hebben veel scholen een protocol opgesteld. Ook het Keizer Karel College stelde een protocol op. De RIVM-richtlijnen zijn op de school leidend.

In de praktijk betekent dit dat leerlingen 1,5 meter afstand houden van volwassenen, zij hun handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden wassen bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na elk toiletbezoek. Ook dat er geen handen worden geschud dat er in de elleboog gehoest en geniest wordt en dat je niet aan je gezicht mag zitten.

Thuis onderwijs of op school 
Bij klachten wordt verwacht dat leerlingen thuisblijven en thuis onderwijs volgen. Mocht een leerling gedurende de dag op school klachten ontwikkelen als koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid dan gaat de leerling naar huis.
Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste een week thuisblijven na de start van de symptomen en uitzieken. Een leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze zeven dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Bij een positieve test moet dit aan de school door worden gegeven.

Wanneer een leerling op vakantie is geweest in een gebied dat oranje of rood aangemerkt is door de overheid geldt voor hen dat zij 14 dagen in quarantaine moeten als zij terug komen van vakantie uit zo’n gebied.

Leerlingen die behoren tot een risicogroep èn leerlingen van wie gezinsleden behoren tot de risicogroep, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Deze beslissing wordt door ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school genomen. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

In het gebouw en het lokaal
In elk lokaal zijn papieren zakdoeken en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken. Bij binnenkomst in het lokaal moeten de leerlingen hun handen wassen met desinfecterende gel.

De ventilatie wordt met enige regelmaat gecheckt door de conciërges. Daarnaast moeten de ramen en deuren van de lokalen altijd open staan.
In de gang of tijdens de pauze’s worden leerlingen en personeelsleden verzocht om een mondkapje te dragen. In het leslokaal, mag het mondkapje af zodra een leerling op zijn plek zit.

In school geldt: houd rechts aan, houd voldoende afstand van elkaar en houd rekening met elkaar.