Ook Platform C vraagt extra subsidie vanwege coronacrisis

 Door de coronamaatregelen is Platform C in nog zwaarder weer terechtgekomen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en het aanbod coronabestendig te maken, vraagt Platform C om aanvullende gemeentelijke ondersteuning. Het college is bereid een garantiesubsidie te verstrekken van 270.000 euro. Voorwaarde is dat er voor 1 oktober 2020 een overtuigend toekomstplan ligt.

Platform C heeft vanaf de sluiting op 16 maart tot nu toe al het mogelijke gedaan om zo veel mogelijk activiteiten online doorgang te laten vinden. Voor klassikale lessen en cursussen was dat uiteraard niet mogelijk. Ook werden landelijke regelingen optimaal benut om de schade te beperken. “De aanvraag van Platform C past binnen het streven van de gemeente om een zo breed mogelijk cultureel aanbod te behouden, om coronaschade te verzachten en om organisaties coronabestendig te maken”, zegt wethouder Herbert Raat (cultuur). “We hechten waarde aan het voortbestaan van Platform C. Cultuuronderwijs is belangrijk voor de creativiteit en ontwikkeling van onze kinderen.”

Beperkingen
Door de coronacrisis is de instelling geconfronteerd met de beperkingen van de huidige bedrijfsvoering op het gebied van IT, administratie, marketing en het gebouw. Platform C vraagt de gemeente om een subsidie voor het ontstane exploitatieverlies als gevolg van corona én voor noodzakelijke investeringen om voortaan coronabestendig te kunnen aanbieden.

Subsidie
Platform C bevindt zich sinds 2019 in een financieel lastige situatie. Daarom heeft de gemeente begin dit jaar onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële weerbaarheid van de instelling en of het aanbod aansluit bij de inwoners. Hierop heeft de gemeenteraad op 1 juli 2020 een extra subsidie van 350.000 euro toegekend. Hierbij zijn de negatieve gevolgen door de coronacrisis niet meegenomen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de toekenning van de garantiesubsidie van 270.000 euro.