Opnieuw verzakkingen aan Bovenkerkerweg

 De gemeente plaatst uit veiligheidsoverweging borden aan beide kanten van de Bovenkerkerweg richting Uithoorn. Door aanhoudende droogte verzakt de veendijk ter plekke en ontstaan er hobbels en grote verzakkingen.

Met name het deel van de Beneluxbaan tot de Nesserlaan ondervindt hier hinder van. Het ziet er naar uit dat als de droogte aanhoudt één rijstrook aan beide zijden beschikbaar is. Tevens wordt een deel van de busstrook vanaf de bushalte Nesserlaan vanwege een ernstige verzakking richting Amstelveen afgezet.

Werkzaamheden
De reparatiewerkzaamheden aan het wegvak kunnen in principe plaatsvinden als de aanhoudende droogteperiode voorbij is omdat de verzakkingen nog aanhouden. Bij mogelijke onveilige situaties grijpt de gemeente eerder in.

Oorzaken
Hoofdoorzaak van de verzakkingen die elk jaar terugkeren zijn de circa 100 grote populieren op dit deel langs de Bovenkerkerweg die elk 2500 liter water per dag gebruiken en zo de zachte veendijk uitdrogen. De bomen zijn inmiddels op leeftijd, komen minder vast in de ondergrond te staan en kunnen onveilig worden. Daarom heeft de gemeente onlangs trekproeven gehouden om te zien of een boom nog veilig is. En kapt bomen die onveilig zijn.

Mogelijke oplossing
De meest ideale oplossing lijkt het opnieuw inrichten van dit deel van de Bovenkerkerweg met een nieuw ontwerp voor het groen. De gemeente onderzoekt een structurele oplossing waarbij ook alvast rekening wordt gehouden met de mogelijke ontsluiting van de Scheg en de verdubbeling van de Bovenkerkerweg meer richting Uithoorn.