Partijen voor blijvende verruiming terrassen

AMSTELVEEN – Op 19 mei jl. besloot het college van B en W de horeca ondernemers in Amstelveen een tijdelijke verruiming van terrassen toe te staan en dat te gedogen tot en met 31 oktober 2020. Vanwege het grote succes pleiten de partijen VVD, D66, AVA en CDA voor blijvende verruiming van de terrassen.

Dit besluit had te maken met de corona-crisis die veel ondernemers en in dit geval de horecaondernemers hard hebben getroffen tijdens deze crisis.

Het besluit kwam als een zegen voor de horecaondernemers op verschillende plekken in Amstelveen en met name in het Stadshart gaf dit, vanwege de grote ruimte die daar beschikbaar is, een welkome mogelijkheid om verloren omzetten enigszins goed te maken.
De ondernemers zijn de gemeente daar zeer erkentelijk voor en maken daar, met inachtneming van alle RIVM regels, veelvuldig gebruik van.

Wat nu blijkt is dat door de verruiming van de terrassen er een enorme verlevendiging en verleuking optreedt op met name het Stadshart van Amstelveen, die door velen groots wordt gewaardeerd en dat het Stadshart als winkel- uitgaans- en verblijfsgebied voor bewoners, bezoekers en ondernemers een flinke boost heeft gekregen.

Er is sprake van een groot succes voor het Stadshart, maar ook zeker voor het Dorpsplein en de Amstelzijde en eigenlijk dus voor heel Amstelveen.

De partijen VVD, D66, AVA en CDA slaan daarom de handen ineen om deze effecten van de verruiming van de terrassen voor Amstelveen ook te behouden na de gedoog periode tot en met 31 oktober 2020.

Zij roepen het college van B en W dan ook op voorstellen te onderzoeken en voor te bereiden waardoor de verruiming van de terrassen op het Stadshart, Dorpsplein en Amstelzijde zouden kunnen blijven bestaan voor Amstelveen in de toekomst.