PvdA: neem zorgen omwonenden Bovenkerkerweg 2-8 serieus

AMSTELVEEN – Twee ontwikkelaars hebben recent een plan gepresenteerd om aan de Bovenkerkerweg 2-8 vier appartementengebouwen met in totaal 250 woningen te realiseren. Hoewel het plan een bijdrage zou leveren aan het verminderen van de woningnood, zijn omwonenden bezorgd. PvdA gemeenteraadslid Arnout van den Bosch werd door hen rondgeleid door de buurt: “Ik ben blij dat de omwonenden contact met me hebben opgenomen en me hebben laten zien waar zij zich zorgen over maken. Dat helpt mij enorm bij het voorbereiden van de behandeling van het plan in de gemeenteraad.”

Er is de laatste tijd veel te doen over bouwprojecten in Amstelveen. Ontwikkelaars lanceren, in samenspraak met de gemeente, het ene bouwplan na het andere. Meer woningbouw is hard nodig, want het tekort aan betaalbare woningen is groot. Dat gaat in Amstelveen bijna altijd om bouwplannen binnen de bebouwde kom. Dat komt omdat Amstelveen weinig ruimte meer heeft om uit te breiden: Schiphol en de waardevolle natuurgebieden om Amstelveen heen veroorzaken dat. Bouwen binnen de stad betekent dat er altijd omwonenden zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Die zijn niet altijd blij met bouwprojecten. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Woningbouw is hard nodig, maar niemand zit te wachten op een flatgebouw tegenover zijn huis. Er moet dus steeds gezocht worden naar de beste balans tussen woningbouw en woongenot voor omwonenden. Soms betekent dat, dat de ontwikkelaar terug gestuurd wordt naar de tekentafel, zoals recent bij project Newa in Groenlaan gebeurd is.”

Project Bovenkerkerweg 2-8 is gepland op de plek van twee verouderde kantoorpanden, waaronder dat van Mitsubishi, die gesloopt zullen worden. Op die plek worden dan vier appartementengebouwen gebouwd van 6, 8 en 14 verdiepingen. Dat heeft geleidt tot veel onrust. Niet alleen zijn de appartementengebouwen erg groot, het zet ook druk op de omgeving. Omwonenden zijn van mening dat de voorzieningen in hun wijk ontoereikend zijn en verwachten parkeeroverlast. Ook zijn ze bang dat de groene rand van hun wijk aangetast wordt. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Goed dat buurtbewoners zich laten horen. We moeten hun zorgen serieus nemen, want de leefbaarheid van de wijk staat voorop.” Het planproces is nog niet zo ver en er zijn nog weinig details bekend. De PvdA wil dat er goed gekeken wordt naar de punten die de buurt aandraagt en dat de plannen waar nodig worden aangepast. Arnout van den Bosch: “Woningbouw is belangrijk, maar niet tegen iedere prijs. Het moet wel passen in de wijk. Als het daarvoor nodig is dat het aantal woningen wat kleiner wordt, dan moet dat maar.”