Ben Cobra manifest gepresenteerd tijdens opening tentoonstelling Cobra Museum

 Aziz Bekkaoui en Arnon Grunberg presenteerden gisteren op de opening van de tentoonstelling Ben Cobra een nieuw manifest op een moment dat onze samenleving revolutionaire veranderingen doormaakt. ‘De geest van Cobra is springlevend en reden tot een hernieuwd manifest’, aldus gastcurator Aziz Bekkaoui. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen werd het manifest door alle aanwezigen ondertekend.  De tentoonstelling Ben Cobra is van 11 september 2020 t/m 05 april 2021 in het museum te zien.

Voor de tentoonstelling Ben Cobra nodigt de bekende vormgever, kunstenaar en gastcurator Aziz Bekkaoui een uiteenlopende groep van meer dan 25 bijzondere, kleurrijke, baanbrekende, uitgesproken creatieve of anderszins opvallende individuen uit: van de kinderburgemeester van Amsterdam Ilias Admi tot de choreograaf Uri Eugenio, van de voorzitter raad van toezicht Universiteit van Amsterdam Marise Voskens tot de schrijver Arnon Grunberg. Door deze hedendaagse non-conformisten te koppelen aan de museumcollectie laat hij zien dat Cobra’s zoektocht naar hoop, de drang naar absolute vrijheid, spontane expressie en maatschappelijke en artistieke vernieuwing vandaag de dag nog even belangrijk zijn als destijds.

In het museum zijn ruim 25 collectiestukken te zien die Aziz Bekkaoui toont samen met unieke foto’s van de hedendaagse non-conformisten. In deze foto’s wordt de verwantschap die hij ziet tussen het individu en de ‘Cobra-waarden’ verhalend en visueel tot uitdrukking gebracht. Samen ademen zij de geest van de ooit zo revolutionaire Cobra-beweging, aldus Aziz. Spontaan dringt de vraag zich op: Heeft niet iedereen Cobra in zich? Wat is de Cobra in jou?

Ben Cobra manifest
We leven om te creëren. De oerdrift waaruit wij ontstaan zijn is zélf de schoonheid. Creativiteit is schoonheid en hier tegenover kan geen lelijkheid geplaatst worden. Lelijkheid is gebrek aan levenslust.

Het is kunst die ons de kracht zal geven onszelf en onze wereld opnieuw uit te vinden. Ben Cobra zal ons helen, om te beginnen in Kopenhagen, Brussel en vandaag in Amstelveen. En daarna in Amsterdam en de hele wereld.

Na de macht van keizers en oude en nieuwe pausen te hebben verheerlijkt, en hun aanzien te hebben begunstigd, heeft de kunst zich teveel dienstbaar gemaakt aan de bourgeoisie en het geld. Thans, nu onze samenlevingen revolutionaire veranderingen doormaken, breekt een periode aan waarin het gehele culturele netwerk van conventies zijn betekenis gaat verliezen, en uit de primaire bron van het leven een nieuwe vrijheid zal kunnen worden gewonnen.

Want een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles samen.

En een boek is niet een bouwsel van letters en zinnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles samen.

Als we de moed hebben om te creëren, kan onze geest vliegen en kunnen we ongebreideld hopen. Ben Cobra is voor iedereen. Iedereen kan scheppen, en iedereen wordt uitgenodigd om een ​​actieve schepper te zijn van de nieuwe wereld die we samen vormgeven.

Ben Cobra is voor ons allemaal! Het is expressief, spontaan, urgent, intuïtief, inclusief, grensverleggend, creatief, vrij.

Creatieve vrijheid zal onze wereld helen.

Dus zeg met mij:

Ik Ben Cobra
Ik Ben Cobra
Ik Ben Cobra

Amstelveen, Cobra Museum voor Moderne Kunst, 10 september 2020
Aziz Bekkaoui en Arnon Grunberg

Vrij naar ‘Manifest’ van Constant Nieuwenhuys uit 1948 en twee regels van Louis Tiessen, ook uit dat jaar. Getekend door o.m.:
Marise Voskens, Albert Bruining, Arnon Grunberg, Kalpana Raghuraman, Ilias Admi, Lars Charas, Ludique, Tijn Wybenga, Duda Paiva, Jeroen de Koster, Sherie van den Wijngaard, DJ Manga (Rob Manga), Timon, Aziz Bekkaoui, Marijke van Oordt, Oene van Geel, Fatima Elatik, Hedy d’Ancona, Hadassah de Boer, Lillian Bóza, Narouz Moltzer, Monali Meher, Patrick Fransen, Jan Zoet, Uri Eugenio, Claron McFadden, Abbie Chalgoum, Stefan Osadzinski.

Foto’s: Matthijs Immink