HogeNood app biedt inzicht in openbaar toegankelijke toiletten

 Op Nationale Plasdag vraagt de gemeente aandacht voor het belang van openbaar toegankelijke toiletten in Amstelveen. Amstelveen heeft recent de HogeNood app aangeschaft. Met de HogeNood app kunnen inwoners met hun smartphone direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet vinden. HogeNood laat de route naar het toilet zien, geeft voorzieningen weer – denk aan een rolstoel toegankelijk toilet- en geeft reviews van voorgaande bezoekers.

Wethouder Floor Gordon (Toegankelijkheid): “We zien dat in de HogeNood app slechts tien opengestelde toegankelijke toiletten zijn aangemeld, waaronder de toiletten in het raadhuis. We willen graag samen met ondernemers kijken of dit er meer kunnen worden en hen proactief vragen om hun toiletten open te stellen door hen te informeren over het belang ervan.” Door de betaalde variant van de app af te nemen zet HogeNood zich samen met de gemeente in om te zorgen voor meer opengestelde toiletten in Amstelveen. Ondernemers kunnen dit bekendmaken met een speciale raamsticker.

Toegankelijke toiletten
De gemeenteraad nam 1 juli jl. de motie “Waar kan ik naar het toilet” aan. In Nederland hebben 3,5 miljoen mensen buik- en plasproblemen, ruim 80 procent daarvan heeft snel toegang tot een toilet nodig. De gemeente heeft daarom de HogeNood app aangeschaft zodat mensen op smartphone of tablet zien waar ze in Amstelveen terechtkunnen. Gemeente, ondernemers en inwoners kunnen openbare of opengestelde toegankelijke toiletten zelf toevoegen aan de app.

Nationale Plasdag
Amstelveen vraagt aandacht voor het belang van toegankelijke toiletten tijdens de Nationale Plasdag. Elke derde donderdag van september organiseert de Continentie Stichting Nederland (CSN) deze dag bedoeld om plasproblemen beter bespreekbaar te maken en mensen te informeren over incontinentie, mogelijke oorzaken en eventuele behandelmogelijkheden.

Zie voor meer informatie over toegankelijkheid in Amstelveen www.amstelveen.nl/toegankelijkestad

De toiletten in het raadhuis zijn vrij toegankelijk en rolstoelvriendelijk. Vanwege corona is het raadhuis beperkt open en alleen op afspraak.