Meer begrip voor onderlinge verschillen, conceptvisie ‘Amstelveen ontmoet elkaar’ open voor inspraak

 Amstelveen wil een stad zijn waar inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen aan het sociale leven. Het maakt daarbij niet uit waar je vandaan komt, hoe je er uit ziet, van wie je houdt, hoeveel je verdient en wat je opleiding is. Dit vraagt om nieuw passend beleid. Daarom is de nieuwe visie ‘Amstelveen ontmoet elkaar’ ontwikkeld, die vanaf 8 september openstaat voor inspraak. Deze visie gaat over wijkcentra, bewonersinitiatieven en over samenleven in een internationale stad.

Ontmoeten is de sleutel tot een stad waarin bewoners betrokken zijn bij elkaar. Maar die ontmoeting komt niet altijd makkelijk tot stand. Soms kennen buren elkaar helemaal niet. Internationale nieuwkomers vinden soms lastig aansluiting, en dat geldt ook voor bewoners met een beperking. We willen ontmoeting ondersteunen op de manier die past bij onze inwoners: op basis van hoe onze inwoners zijn, hun behoeftes en die van onze stad. Input voor de visie kwam tot stand via stadsgesprekken, bezoek aan wijken en wijkencafés. Als oplossing wil de gemeente onder andere een introductieprogramma maken voor nieuwe internationale bewoners, meer plekken maken waar buurtbewoners samen kunnen eten en meer budget beschikbaar stellen voor bewoners die iets voor hun straat of wijk willen doen.
Wethouder Welzijn Marijn van Ballegooijen: “Door elkaar te ontmoeten leg je verbinding met je stad, je wijk, je straat. Je leert elkaar kennen, je voelt je meer betrokken en je hebt daarmee meer begrip voor (cultuur)verschillen. Het is fijner wonen in een buurt waar je elkaar kent. Dan is het ook makkelijker om een buur een keer om hulp te vragen of aan te spreken. Per wijk vragen we bewoners een plan te maken over hoe zij elkaar willen ontmoeten en prettig willen ‘samen’ leven in hun buurt of wijk. De bewoners krijgen een wijkbudget om dat plan uit te voeren. Als gemeente schrijven we dus niet voor, maar ondersteunen en stimuleren we het mogelijk maken van ontmoeten.”
Reageren op de visie
Iedereen kan reageren op de conceptvisie. De visie ‘Amstelveen ontmoet elkaar’ is te vinden op www.amstelveen.nl/ontmoeten. Reageren kan tot 12 oktober 2020. Op basis van de reacties kan de visie aangepast worden. Daarna zal de visie worden aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming (december 2020). De uitvoering begint in de eerste maanden van 2021. U kunt uw reactie mailen naar ontmoeten@amstelveen.nl.