Gemoderniseerde gymzaal Bloeiwijzer stimuleert kinderen om te sporten

 De gemeente Amstelveen gaat het bestaande gymlokaaltje van SBO De Bloeiwijzer vernieuwen en vergroten. De nieuwe gymzaal wordt ingericht met moderne techniek waardoor leerlingen van De Bloeiwijzer makkelijker en meer kunnen sporten.

Kinderen die regelmatig sporten zijn vrolijker en gezonder. Dat geldt ook voor kwetsbare jongeren, zoals de leerlingen van De Bloeiwijzer. Sport heeft een positieve invloed op hun weerbaarheid, zelfvertrouwen, talentontwikkeling en emotionele- en gedragsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat circa 69% van de leerlingen nu ‘onder’ of ‘ver onder’ de landelijke norm voor motorische ontwikkeling scoort. En dat zorgt er mede voor dat een groot deel van de kinderen met overgewicht kampt.

Gezonde jongeren bewegen meer
De gemeenteraad wil kwetsbare jongeren extra stimuleren met hun sport- en beweeggedrag. Ze heeft hiervoor op 11 juli 2019 het amendement ‘Gezonde jongeren bewegen meer’ aangenomen. Hiermee investeren ze in preventieprogramma’s en bewegingsonderwijs voor deze specifieke groep. Een deel van dit geld gaat naar de nieuwe gymzaal van de Bloeiwijzer. De gemeente heeft afgesproken dat De Bloeiwijzer samen met Amstelveen Sport de gymzaal buiten schooltijden gaat openstellen. Zodat andere groepen ook gebruik kunnen maken van de zaal en de expertise van de school.

Wethouder Frank Berkhout (onderwijs en jeugd); “We hebben in Amstelveen een prachtig en breed sportaanbod om jongeren aan het sporten te krijgen. Maar deze kwetsbare groep, zoals de leerlingen van de Bloeiwijzer, verdient echt extra aandacht. Deze leerlingen zijn vaak niet op hun plek bij sportverenigingen omdat ze een ander aanpak nodig hebben die trainers niet of onvoldoende beheersen. Ook krijgen ze geen of lastiger aansluiting met andere kinderen omdat zij op een andere school zitten. De Bloeiwijzer is vaak de enige plek waar ze bewegen. Terwijl dat zo belangrijk is. Deze nieuwe gymzaal gaat hen echt helpen want het sporten wordt makkelijker en leuker.”

Lijnenspel en apps
De nieuwe gymzaal krijgt een interactieve vloer waarmee de gymleraar zelf bepaalt welke lijnen wanneer op de grond te zien zijn. Dat maakt het voor leerlingen, die gevoelig zijn voor prikkels, makkelijker om het spel te begrijpen en zich daarop te concentreren. Verder krijgt de gymzaal een zogenaamde Smart Wall waarmee animaties op de muur te zien zijn die leerlingen stimuleren om te bewegen. En er komt een grote trampoline, populair bij de leerlingen, waarbij ze oneindig kunnen “veren” op hun eigen niveau, zelfs liggend of zittend. Op ieder niveau kan de leerling hier veel plezier mee beleven.