Ondernemersvereniging Amstelveen viert 30-jarig jubileum

AMSTELVEEN – De Ondernemersvereniging Amstelveen viert op donderdag 17 september a.s. haar 30-jarig jubileum bij Poel’s Up. In een wat minder uitbundige vorm dan haar 25-jarig lustrum in 2015, maar zeker niet minder bijzonder. Speciale gasten zijn burgemeester Tjapko Poppens en stadsdichter Matthijs den Hollander, die elk op hun eigen manier deze gelegenheid luister bijzetten.

In 30 jaar tijd groeide de OA uit tot een sterke vereniging van en voor Amstelveense ondernemers, met als belangrijkste doel elkaar faciliteren, inspireren en informeren. Dat gebeurt onder meer via netwerkbijeenkomsten en verschillende manieren van kennisoverdracht. Tegelijkertijd ontwikkelde de ondernemersvereniging zich tot een belangenbehartiger van Amstelveense ondernemers en een volwaardig sparringpartner van de gemeentelijke overheid. Bij alle zaken die het Amstelveense ondernemersklimaat raken, wordt de OA in een vroeg stadium door de gemeente geraadpleegd en betrokken bij de beleidsvorming.

“We trekken regelmatig met de gemeente op en hebben een uitstekende verstandhouding. Dat blijkt wel uit de aanwezigheid van burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris en raadsleden bij onze netwerkbijeenkomsten. Onze directeur Darshan Sloot sluit ook aan bij de bedrijventours van wethouder Floor Gordon. Daarnaast vullen we samen jaarlijks het programma ZAAI voor startende ondernemers in en eens in de twee jaar organiseren we de Amstelveense Ondernemer van het Jaar-verkiezing”, meent Alphons Böggemann, voorzitter van de OA.

Belangrijke mijlpalen
In de afgelopen decennia heeft de OA actief bijgedragen aan het bereiken van verschillende mijlpalen voor Amstelveense ondernemers. Böggemann: “Denk aan het team Economische Zaken dat nu het bedrijfsleven bedient en het opstellen van de nota economisch beleid. Andere voorbeelden zijn citymarketing, de circulaire economie, de revitalisering en transformatie van Bedrijventerrein Legmeer en de revitalisering van Bedrijvenpark Kronenburg. Maar we zijn ook betrokken bij de aanleg en vernieuwing van de tramlijn, de aanleg van de N201 en ga zo maar door. Daarbij fungeren we vooral als brug tussen overheid en bedrijfsleven. En waar nodig nemen we natuurlijk een krachtig standpunt in.”

Steun tijdens lockdown
Covid-19 heeft een enorme impact op de economie en het Amstelveense bedrijfsleven, zowel in negatieve als positieve zin. Ook in deze periode maakt de OA zich hard voor ondernemers. OA directeur Darshan Sloot: “In de maanden van de intelligente lockdown hebben we onze ondernemers waar mogelijk bijgestaan. De financiële steun kwam gelukkig snel op gang, vanuit de landelijke overheid en de gemeente Amstelveen. Onder de noemer ‘Ondernemers voor Ondernemers’ hebben we initiatieven van ondernemers gedeeld, ondernemers verbonden en een podium gegeven om hun verhaal te doen. Wij hebben eens te meer de kracht van onze vereniging en loyaliteit van onze leden mogen ervaren. Wat was er een medeleven en begrip, maar ook dankbaarheid.”

Grote meerwaarde
Sloot benadrukt het belang om vooral ook in deze moeilijke tijd lid te zijn van de OA. “Veel ondernemers hebben het zwaar en de toekomst is nog onzeker. Het vertrouwen, de verbondenheid en de bereidwilligheid binnen onze vereniging is juist nu zo ontzettend belangrijk. Daarom zou ik elk bedrijf dat lid is op het hart willen drukken om dat ook in 2021 te blijven en dit als het even kan niet van financiële middelen af te laten hangen. En alle bedrijven die nog geen lid zijn, roep ik op om dat nu te worden. In de 30 jaar van ons bestaan hebben we laten zien dat we ons motto ‘Meer voor elkaar! waarmaken en Amstelveense ondernemers op alle mogelijke manieren ondersteunen. Die meerwaarde is onbetaalbaar.”

Terugblik
De OA werd in 1990 opgericht vanuit het toenmalige Amstelveense bankiersoverleg. Voorzitter Alphons Böggemann was toen al betrokken bij de vereniging, eerst als bestuurslid en sinds 2007 in zijn bestaande functie. Destijds was hij de notaris die de oprichtingsakte deed passeren en de verenigingsstatuten samenstelde.

Vanaf het begin was duidelijk dat de OA een professionele club moest worden, met een vast bureau en een krachtige achterban. In de eerste jaren groeide de vereniging naar ruim 120 leden. Inmiddels telt de OA een kleine 250 aangesloten bedrijven en vertegenwoordigt de vereniging een aanzienlijk deel van het Amstelveense mkb. Met 35% zzp’ers, 60% mkb’ers en 5% multinationals is het ledenbestand zeer divers. Daarnaast zijn ook het MBO College Amstelland, alle Amstelveense scholen voor voortgezet onderwijs, culturele instellingen, musea en maatschappelijke instellingen lid van de OA, om zo verbinding met het bedrijfsleven te maken of te houden.

De OA dankt haar bestaan aan het vertrouwen van haar leden. Leden van het eerste uur zijn onder meer: Bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad, Accon avm, Brockhoff Makelaars, Brommer B.V., Brother International, Gebr. Gorter B.V., Netjes Beheer, ING, Isero IJzerwaren B.V. (voorheen Estoppey), KLM, KPMG, Rabobank en Van Lenning notariaat (destijds Notariskantoor Böggemann).