Onderzoek naar wijkbus Kostverloren en Kronenburg

 De gemeente onderzoekt de behoefte aan een mogelijke wijkbus in de wijken Kostverloren en Kronenburg. Tevens wordt onderzocht of bewoners in deze wijken graag een directe verbinding zien met Ziekenhuis Amstelland.

Bewoners wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. “De uitkomsten nemen we mee in de gespreken met de Vervoerregio en Connexxion en ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming over een eventuele wijkbus, waarbij een proefperiode ook tot de mogelijkheden behoort,” zegt wethouder Rob Ellermeijer.

In het onderzoek kunnen bewoners ook aangeven of er behoefte is aan maatwerkmogelijkheden, zoals een kleiner personenbusje dat misschien door vrijwilligers gereden kan worden. “We willen een zo breed mogelijk beeld krijgen”, legt Ellermeijer uit.

Fijnmazigheid
Wat betreft de fijnmazigheid vindt de gemeente dat er op een aantal plekken sprake is van een te grote afstand tot een bus- of tramhalte, vooral voor mensen die slecht ter been zijn is dit een belemmering.

In een aantal wijken zijn verbeteringen doorgevoerd. De afgelopen jaren is bereikt dat buslijn 174 Amstelveen Noordwest bedient, en sinds december rijdt buslijn 199 weer via Ziekenhuis Amstelland naar Busstation Amstelveen. “Bijzonder aandachtspunt blijven de wijken Kostverloren en Kronenburg”, zegt Ellermeijer. “Daarom zetten we hier nu op in.”

Bewoners van de wijken worden per brief uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. Het onderzoek loopt tot en met 2 oktober.