Reactie gemeenten Amstelland op brief OSVO loting middelbare scholieren Amsterdam

AMSTELLAND – De gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en De Ronde Venen hebben vandaag met klem bezwaar gemaakt tegen een nieuw voorstel van de vereniging OSVO voor de loting van middelbare scholieren voor het schooljaar 2020-2021 in Amsterdam. Amstelveen reageert op het tweede scenario waarin kinderen die in Amsterdam wonen een voorkeursbehandeling krijgen. OSVO is de vereniging van schoolstichtingen en -verenigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Amsterdam. Ook wethouder Van der Weele van Onderwijs in Ouder-Amstel, heeft samen met haar collega’s van Diemen en De Ronde Venen, een brief geschreven aan haar collega van Amsterdam en aan de OSVO.

Frank Berkhout, wethouder Onderwijs: “Het beperken van de mogelijkheden van Amstelveense kinderen om in Amsterdam onderwijs te volgen, is niet alleen een Amsterdamse aangelegenheid. Het kan grote gevolgen hebben voor scholen buiten het Amsterdamse grondgebied. Wij zijn ruimhartig in het toelaten van Amsterdamse kinderen en andere kinderen uit de regio. Als grotere gemeente, vinden wij, neem je die verantwoordelijkheid. In deze regio zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen we samen naar oplossingen zoeken zoals we dat gewend zijn te doen.”

De wethouders van Ouder-Amstel, Diemen en De Ronde Venen signaleren dat er in dit onheilsscenario alleen een verschuiving plaatsvindt van de groep teleurgestelde kinderen, namelijk naar de groep kinderen uit de omliggende regiogemeenten. Een eerste inschatting leert dat dan minder dan de helft van de basisschoolleerlingen uit Ouder-Amstel op een school voor voortgezet onderwijs van een van hun drie eerste voorkeuren wordt geplaatst. Van der Weele: ‘Dit scenario is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en de regiofunctie die Amsterdam voor het voortgezet onderwijs vervult en daarom ondenkbaar en onacceptabel.’