SP: Onderzoeksresultaten naar tandartskosten minima door college geheim gehouden

  SP Amstelveen wil de uitkomst weten van het gesprek tussen wethouder van Ballegooijen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De wethouder heeft de SP eerder beloofd om voor inwoners met een minimuminkomen in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar naar de regeling voor tandheelkundige vergoedingen.

Wil Roode: “Als woordvoerder Werk & Inkomen voor de SP heb ik de wethouder in februari gevraagd of het college bereid is (ook) aansluiting te zoeken met de Amstelveenpas of met de ACTA om tandheelkundige kosten te vergoeden voor mensen met een minimuminkomen. Dit zodat mensen met een Amstelveenpas hun gebit kunnen laten behandelen omdat sinds 2006 de tandheelkundige kosten geheel uit het basispakket zijn gehaald, met als gevolg dat nu in 2020 de gevolgen zichtbaar zijn
geworden in de maatschappij. Namelijk kinderen en hun ouders met slechte gebitten. Met schaamte en pijnklachten tot gevolg.
Het college zegt dat een slecht gebit een belemmering kan zijn bij sollicitaties en het vinden van werk. Maar uit niets blijkt dat er met deze constatering ook daadwerkelijk iets wordt gedaan om tandheelkundige zorg voor minima bereikbaar te maken. De SP hoort vooral van mensen dat hen tandheelkundige zorg geweigerd is”.

De SP heeft door het stellen van schriftelijke vragen begrepen dat een aantal inwoners wel een vergoeding heeft ontvangen vanuit de bijzondere bijstand, maar het college wil volgens hen niet bekend maken waarom bepaalde inwoners wel een vergoeding hebben gekregen en hoeveel inwoners afgewezen zijn.
Wil Roode: “Dit kan natuurlijk helemaal niet. Het college moet transparant zijn en bekend maken wanneer iemand met een minimuminkomen wel voor tandartskosten in aanmerking kan komen. Armoede is verschrikkelijk, geeft veel stress en als je ook geen aanvullende verzekering kan betalen is het de plicht van het college duidelijk te maken wat je rechten zijn. Het college zal de criteria bekend moeten maken. En daarom stelt de SP voor de vierde keer vragen”.