Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra. Wat betekent dit voor Amstelveen?

Vervoerregio Amsterdam wilt 235 miljoen euro extra investeren om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Mede door ov-projecten willen ze het openbaar vervoer weer aantrekkelijk maken en de economie stimuleren. Wat betekent dit voor het openbaar vervoer in Amstelveen?

Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer (bus, tram en metro) in de vijftien gemeenten. De organisatie investeert in verbetering van het openbaar vervoer om de regio aantrekkelijk te houden voor bewoners én bezoekers. In Amstelveen wilt Vervoerregio Amsterdam gevaarlijke kruispunten bij scholen aanpakken. Ook willen ze een betere toegankelijkheid bij haltes in Amstelveen voor mensen met een beperking.

Noodzakelijke veranderingen
Het worden investeringen voor de lange termijn, schrijft Vervoerregio Amsterdam. “Ons verkeers- en ov-systeem wordt na corona nooit meer zoals het daarvoor was. Het geeft ons een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren”, aldus voorzitter van de Vervoerregio Sharon Dijksma.

Duurzaam
Een andere investering voor de vijftien gemeenten is gericht op duurzaamheid, dit geld ook voor Amstelveen. Door aanschaf van elektrische exemplaren wilt Vervoerregio Amsterdam focussen op emissievrij busvervoer. Op dit moment is ongeveer twintig procent van het openbaar vervoer in de Vervoerregio emissievrij. Het doel is dat in 2025 vijfennegentig procent van alle bussen dat moet zijn en in 2030 honderd procent.