bbA: steunpakket voor culturele sector én sport

 Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij de sportverenigingen als gevolg van de corona-maatregelen. bbA heeft waardering voor het plan om in de begroting voor 2021 een noodpakket op te nemen voor de culturele sector, die door de maatregelen zwaar wordt getroffen en onvoldoende reserves heeft om de financiële schade op te lossen. Het College werkt nu aan een “sectorspecifiek ondersteuningspakket”, dat invulling moet geven aan de culturele agenda.

Namens bbA stelt het raadslid Ewa Petiet: “Wij zijn het natuurlijk eens is met het voorstel de Culturele sector te hulp te schieten. Maar dan vinden we ook dat gekeken moet worden naar de sport. Veel clubs zijn mede afhankelijk van de inkomsten uit de kantine die ze nu maanden moeten missen. Tegelijkertijd gaan de vaste lasten door, zoals voor trainers, coaches en andere begeleiders. Daarnaast hebben enkele binnensportverenigingen ons laten weten dat ze vrezen dat op termijn de leden weglopen omdat de band met de club wegvalt. Tot nu toe houden de sportverenigingen zich nog groot en sommige clubs kunnen wel wat opvangen. Maar als dat lang duurt voorzien wij grote problemen”.

Ewa Petiet vindt dat de sportsector in moeilijke situaties extra kwetsbaar is, omdat zij afhankelijk is van vrijwilligers. “Wij vinden dat Amstelveen de te verwachten problemen voor moet zijn. Ons idee is dat het College nu al gaat onderzoeken welke problemen we kunnen verwachten en wat we daar aan kunnen doen. Een andere vraag is welke rol de dienst AmstelveenSport hierin zou kunnen spelen. BbA zou het jammer vinden als clubs door de Corona crisis omvallen. Overigens denk ik dan niet alleen aan geld, maar ook aan begeleiding en adviezen en bijv. aan een garantiesubsidie voor lagere ledenaantallen volgend jaar of een overbruggingskrediet, waarbij de gemeente voorfinanciert” .

Tenslotte wijst het bbA – raadslid er op, dat ook de gemeente Amsterdam al een steunpakket voor de sportaanbieders voorbereidt. Hieronder vallen ook de zwembaden en de anders georganiseerde sport, die ook een groot aandeel heeft in het sportaanbod in Amsterdam. In Amstelveen is dat volgens Ewa Petiet hetzelfde.