Bovenkerk verkeersveiliger door bussluis St. Urbanuskerk

AMSTELVEEN – Automobilisten kunnen binnenkort niet meer langs de Sint-Urbanuskerk door Bovenkerk rijden. Er komt een bussluis voor de kerk om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Het college van B en W heeft dinsdag ingestemd met dit ontwerpverkeersbesluit. “De maatregel draagt bij aan het verkeersveiliger maken van Bovenkerk,” zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De maatregelen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken kenden een uitgebreid participatietraject. Er was een draagvlakonderzoek, een enquête en goed bezochte inloopsessies. Hieruit bleek dat er een groot draagvlak is voor de knip bij de Urbanuskerk. “Het draagvlak voor de aanvullende maatregelen bleek lager, wat leidde tot een herbeoordeling van de plannen”, legt Ellermeijer uit.

Vierlingsbeeklaan en Salamander
Naast de knip voor de Urbanuskerk is als aanvullende maatregelen overwogen om het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan uit te breiden en de bussluis aan de Salamander op te heffen. Na een extra beoordeling van de voorgenomen verkeersmaatregelen is besloten om dit niet te doen. “We beperken ons tot de ‘hoofdmaatregel’ om de verkeersveiligheid te verbeteren met de knip voor de Urbanuskerk”, zegt Ellermeijer. “De situaties op de Vierlingsbeeklaan en Salamander blijven ongewijzigd. Wij blijven de nieuwe situatie met verkeerstellingen in Bovenkerk goed monitoren om na te gaan of aanvullende maatregelen nodig zijn.”

Aanleiding
De route langs de Urbanuskerk (Noorddammerlaan – Legmeerdijk) wordt nu door autoverkeer gebruikt als doorgaande route, langs woningen en dwars door Bovenkerk. Het autoverkeer gebruikt deze route samen met fietsers en bromfietsers. De weg is smal. Het is vooral op werkdagen in de ochtend- en avondspits druk. Het is wenselijk dat woon-werkverkeer, dat geen bestemming in Bovenkerk zelf heeft, gebruik maakt van de route via de Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan, ten zuiden van de wijk Bovenkerk. De Beneluxbaan is juist ingericht voor de afwikkeling van dit doorgaand autoverkeer.

Aanvullend
Het gedeelte in bocht van de Noorddammerlaan tussen de bussluis en de voetgangersoversteekplaats bij het Zwarte Pad (fiets- en wandelpad naast de Urbanuskerk) wordt heringericht. Dit gedeelte wordt verhoogd uitgevoerd. Er komt een afwijkende bestrating. Hierdoor krijgt het gebied een verblijfsuitstraling.

Proces
Het ontwerpverkeersbesluit wordt op 27 oktober gepubliceerd in het Gemeenteblad. De zienswijzentermijn (zes weken) start 28 oktober 2020.