Educatieve functie voor monumentale bunker: “Een plek waar zowel jong als oud kunnen leren van de lokale geschiedenis”

AMSTELVEEN – De monumentale bunker aan de Wolfert van Borsselenweg krijgt een educatieve invulling. Het college van B en W schakelt een team van deskundigen in om mee te denken over de invulling. Eind deze maand vindt een eerste overleg hierover plaats.

Het college heeft Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum in Amsterdam, Hanna Luden, directeur van het Cidi (Centrum Informatie en Documentatie Israël) en bestuursleden van Amstelveen Oranje, de Vereniging Historisch Amstelveen en de stichting Museum Zonder Muren bereid gevonden om mee te denken en input te leveren.

“Het is fijn dat deze deskundigen ons willen helpen om van de bunker een plek te maken waar zowel jong als oud kunnen leren van de lokale geschiedenis, waaronder de oorlogsgeschiedenis”, zegt wethouder Herbert Raat (monumenten). “Het is belangrijk dat deze zwarte bladzijde in de Amstelveense historie niet vergeten wordt.”

Geschiedenis
De bunker is een van de weinige, tastbare historische overblijfselen uit WOII in Amstelveen. De gemeente heeft de bunker met positief advies van de Erfgoedcommissie in 2016 aangewezen als gemeentelijk monument. Na overleg met de gemeenteraad is het plan opgevat om het gebouwtje een educatieve functie te geven. De deskundigen gaan brainstormen over een zinvolle en educatieve functie en nemen daarbij de beperkingen die de kleine oppervlakte van het gebouw en de locatie in een woonwijk met zich meebrengen. In een later stadium, wanneer meer bekend is over de invulling, neemt de gemeente contact op met de direct omwonenden.

Raad van State
De Vereniging Sloop de Bunker heeft in 2016 bezwaar gemaakt tegen de monumentale status en beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze heeft in haar uitspraak van 26 augustus 2020 het beroep van de Vereniging Sloop de Bunker ongegrond verklaard. Daarmee is de status van de bunker als gemeentelijk monument onherroepelijk.