Eerste stap mogelijke uitbouw winkels Stadsplein

AMSTELVEEN – Een stuk grond aan Stadsplein 90-95 mag aan het openbaar verkeer worden onttrokken. Over dit voorstel aan de raad besloot het Amstelveense college van B&W vandaag. Hierdoor is het mogelijk de gevel uit te bouwen en de daar gevestigde winkelpanden te vergroten. Hiervoor moet de eigenaar nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Stadsplein 90-95 bevindt zich aan de zuidzijde van het Stadsplein en grenst aan een entree naar het Binnenhof. Het plan om de gevels uit te bouwen past binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart. Hierin staat dat er bij deze locatie, ook wel Townhouse genoemd, de mogelijkheid wordt gegeven om een meer uitnodigende entree te maken.

De grond wordt pas aan de openbaarheid onttrokken wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is en wanneer de VvE Townhouse heeft ingestemd met de uitbreidingsplannen. Over de inhoud van deze plannen is pas meer duidelijk zodra de eigenaar een omgevingsvergunning aanvraagt. De omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd.

Voorstel in gemeenteraad
Dit voorstel wordt door de gemeenteraad behandeld. De agendacommissie zal daarvoor binnenkort de planning bespreken. Vooralsnog zijn hier de commissie RWN van 3 december 2020 en de Raadsvergadering van 16 december 2020 voor gereserveerd.