Gemeente focust op versterken kinderopvang en onderwijs

 De gemeente wil de komende jaren een sterke partner zijn voor kinderopvang en onderwijs in Amstelveen. Dat is de boodschap van wethouder Frank Berkhout aan de gemeenteraad over de voortgang van de onderwijsagenda. Een aantal doelen uit deze onderwijsagenda zijn al behaald, andere zijn door de coronacrisis aangepast.

Wethouder Onderwijs, Frank Berkhout: “We hebben een aantal belangrijke doelen op het gebied van onderwijshuisvesting en internationaal onderwijs behaald. De coronacrisis dwingt ons nu om andere keuzes te maken. We focussen daarom op het versterken van het onderwijs daar waar dat het meest nodig is. Zodat kwetsbare leerlingen niet uit het oog raken, het onderwijs sterk uit deze crisis komt en het vak aantrekkelijk blijft voor leerkrachten. De gemeente pakt hier nadrukkelijk haar rol vanuit het onderwijsachterstanden beleid, leerplicht en de uitvoering van de jeugdwet. Daarmee willen wij een sterke partner zijn voor het onderwijs en de kinderopvang de komende jaren.”

Uitdagingen en kansen
Sinds de start van de coronacrisis heeft de gemeente de banden met onderwijsbesturen, kinderopvangorganisaties en schooldirecteuren verder aangehaald. Wethouder Berkhout wil samen met hen inzetten op de kansen die de coronacrisis, naast uitdagingen, ook brengt.

Vernieuwing omarmen
Zo hebben de maatregelen gezorgd voor vernieuwing waardoor het onderwijs in ontwikkeling en het vak van leraar aantrekkelijk blijft. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, gepersonaliseerd leren en vernieuwend organiseren door de inzet van klassenassistenten. Deze ontwikkelingen wil de gemeente verder ondersteunen op scholen waar kinderen dit het meest nodig hebben.

Samenwerking loont
Afgelopen maart werd er na de lockdown noodopvang geregeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit leidde tot een intensieve samenwerking en uitwisseling tussen kinderopvang en onderwijs met als resultaat. Dit ging en gaat niet altijd vanzelf. De gemeente wil deze samenwerking blijvend versterken en ondersteunen.

Kwetsbare kinderen in beeld
De komende tijd blijven kwetsbare kinderen focuspunt van de gemeente. Door de lockdown werd het voor sommige leerlingen moeilijker om mee te komen. Er is al veel gedaan om deze kinderen te bereiken en te ondersteunen. Jeugdhulpverleners, leerplichtambtenaren en scholen versterken hun samenwerking zodat ze deze kinderen de komende tijd goed in beeld houden.

De groeiende stad
In de brief staan ook de resultaten die al behaald zijn. Wethouder Berkhout licht toe: “Voor de coronacrisis waren we natuurlijk al twee jaar flink aan de slag en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo is flink geïnvesteerd in onderwijshuisvesting om het groeiende aantal inwoners en daarmee kinderen kwalitatief hoogstaand onderdak te bieden. Het nieuwe schoolpand dat het Herman Wesseling College begin volgend jaar betrekt, is hiervan het meest in het oog lopende voorbeeld.”

Werkdruk verlagen
De snelle opening in 2019 van de Amstelland International School, is een ander resultaat waar de wethouder trots op is; “Er komen nog steeds veel internationals naar Amstelveen. Hun kinderen spreken geen Nederlands en dat bezorgt leerkrachten extra werkdruk. Om hen te ontlasten is het met vereende krachten gelukt om de Amstelland International School te starten. Daarbij zijn pedagogisch medewerkers en leerkrachten geschoold in interculturele communicatie en is er een informatie- en servicepunt geopend. Internationals kunnen hier met vragen terecht als ze willen dat hun kinderen in Amstelveen naar school gaan. Dat ontlast onze schooldirecteuren, die deze vragen eerst allemaal op hun bordje kregen.”