GroenLinks wil reserves Amstelveen gericht gebruiken in de Corona crisis

AMSTELVEEN – De komende weken behandelt de gemeenteraad de Begroting voor 2021. Het college vroeg alle partijen in de raad al voor het verschijnen van de Begroting 2021 om ideeën te leveren voor het beleid in het komende jaar. GroenLinks Amstelveen pleit voor een gerichte aanpak van de crisis en stuurt de notitie ‘Gezond en zonder armoede de crisis door’.

Corona is een gezondheidscrisis met ernstige gevolgen, midden in de klimaatcrisis en de ecologische crisis in de wereld. GroenLinks stelt daarom voor om te investeren in een duurzame economie en met een lokaal klimaatfonds te komen tot een Groen Banenplan. Ook vraagt de partij opnieuw aandacht voor de invulling van een gezonde leefomgeving, armoedebestrijding en betaalbare woningen.

Martin Kortekaas, fractievoorzitter GroenLinks: “Amstelveen moet kiezen voor investeringen die zich op korte termijn terugbetalen in banen, duurzaamheid en biodiversiteit.” Ook stelde GroenLinks nogmaals voor om in de gemeenteraad tot een gezamenlijke aanpak met brede steun te komen, want dat is nodig in deze ongekende crisis.

“Geen gerichte aanpak”
“Maar het college maakt opnieuw geen gebruik van deze kans”, schrijft de partij. “In de Begroting 2021 die het college nu op tafel legt is geen gerichte aanpak te vinden van de economische crisis die het gevolg is van Corona. De begroting heeft geen antwoord op de tweede golf en wat daarna komt. Het college beschrijft in de Begroting wel de grote financiële risico’s die Amstelveen loopt, maar komt niet met voorstellen voor een goede financiële afdekking van die risico’s. Het college stelt daarmee de financiële situatie rooskleuriger voor dan die is.”

Het college komt met een aantal nieuwe voorstellen die niet in het CollegeUitvoeringsPlan staan, waarover de raad nog moet beslissen. En om die te betalen doet het college alvast een greep in de begroting van het volgende college, dat na de verkiezingen in 2022 zal aantreden. GroenLinks komt bij de behandeling in de komende weken met voorstellen om de plannen aan te passen. De volledige notitie ‘Gezond en zonder armoede de crisis door’ is te vinden op Amstelveen.GroenLinks.nl.