Grote belangstelling inloopavond verkeerssituatie Bovenkerk

 Zo’n honderd bewoners van Bovenkerk waren woensdagavond naar het Noorddamcentrum gekomen voor inloopsessies over de verkeersplannen van de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen waren zij opgedeeld in groepen van 20 om in tijdslots en op gepaste afstand toelichting te krijgen op de plannen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken. “Een goede informatieve bijeenkomst”, vindt wethouder Rob Ellermeijer.

Een onderdeel van de plannen is een bussluis voor de St. Urbanuskerk om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Daarnaast zou het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan worden uitgebreid en de bussluis aan de Salamander verdwijnen. “De grote opkomst getuigt van een enorme betrokkenheid van de bewoners”, zegt Ellermeijer. “De input van de aanwezigen heeft ook geleid tot nadere inzichten wat betreft deze plannen.”

De gemeente zal de plannen daarom nader bestuderen en waar mogelijk aanpassen. “Het zijn goede inzichten die we graag meenemen. We gaan het voorgenomen besluit herbeoordelen.”

Dit heeft tot gevolg dat de besluitvorming wordt opgeschoven. Aanvankelijk zou het College van B en W 13 oktober het ontwerpverkeersbesluit vaststellen. Dat wordt nu uitgesteld en daarmee ook de aanvangsdatum voor bewoners om een zienswijze in te dienen.

Proces
Het college van B en W zal op waarschijnlijk op 20 oktober een besluit nemen over een het ontwerpverkeersbesluit. Het ontwerpverkeersbesluit zal dan op 27 oktober gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. De zienswijzentermijn (zes weken) start dan 28 oktober 2020.

Foto: Noorddamcentrum.