KLM-directie roept vakbonden op commitment-clausule te ondertekenen

SCHIPHOL – De KLM-directie doet een dringende oproep aan alle vakbonden om het verzet te staken en de zogeheten commitment-clausule te ondertekenen, die nodig is om de beloofde 3,4 miljard euro aan overheidssteun te krijgen. Op dit moment is er nog weerstand tegen het te brengen loonoffer. 

Na moeizame onderhandelingen kwamen KLM en de in totaal acht vakbonden van grond-, cabine- en cockpitpersoneel tot een voorlopig akkoord, waardoor het vereiste reorganisatieplan naar minister Wopke Hoekstra kon worden gestuurd ter beoordeling.

Een belangrijk onderdeel van de afspraken is het inleveren van salaris. Het ministerie van Financiën wil garanties tot het einde van de looptijd van de overheidslening (vijf jaar), maar sommige bonden voelen er niets voor om dergelijke concessies te doen. KLM roept de bonden op om toch akkoord te gaan, om de toekomst van de nationale luchtvaartmaatschappij veilig te stellen.

“Het kabinet heeft eisen gesteld aan het verstrekken van het genoemde leningenpakket. Een belangrijke eis daarbij is dat alle KLM’ers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten leveren gedurende de looptijd van de lening. Met de vakbonden in de drie CAO-domeinen (Cockpit, Grond en Cabine) is in de afgelopen maanden intensief onderhandeld over de invulling van de arbeidsvoorwaardelijk bijdrage van KLM-medewerkers, conform de percentages en opbouw zoals vereist door de overheid”, stelt KLM in een reactie.

“De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in ‘akkoorden op hoofdlijnen’ en zijn als zodanig opgenomen in het herstructureringsplan dat KLM op 1 oktober heeft ingediend. Deze akkoorden op hoofdlijnen geven concrete invulling aan deze bijdrage tot begin 2022 (Cockpit) en eind 2022 (Grond en Cabine). In oktober is door KLM en vakbonden gewerkt aan de uitwerking van deze akkoorden op hoofdlijnen in gedetailleerde afspraken.”

Parallel daaraan beoordeelt, namens de overheid, de minister van Financiën met behulp van een adviesbureau het gehele ingediende KLM-herstructureringsplan. Deze evaluatie zou eind oktober afgerond moeten zijn. “Specifiek op het gebied van arbeidsvoorwaarden, heeft de minister gisteren bij KLM benadrukt dat explicieter moet worden afgesproken en vastgelegd dat de bijdrage van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden.”

Commitment clausule

Om aan deze eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, moet een ‘commitment clausule’ opgenomen worden in de afspraken tussen KLM en de vakbonden. “Hierin dienen alle bonden zich elk te committeren om met alle KLM’ers de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te blijven leveren conform de eis van het ministerie van Financiën (waarbij de exacte invulling aan KLM en vakbonden is). De KLM-directie heeft een dringend beroep gedaan op de bonden hiermee in te stemmen.”

De bonden beraden zich nu op het ondertekenen van deze ‘commitment clausule’. Vandaag, 31 oktober om 12.00 uur geeft KLM het resultaat hiervan aan de minister om voor het kabinet mee te nemen in de eindbeoordeling van het plan.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl