Meer doorstroming door nieuwe woningen voor Amstelveense ouderen

 In het nieuwbouwproject aan de Klaasje Zevensterstraat komen 89 woningen beschikbaar voor Amstelveense ouderen. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met Syntrus Achmea Real Estate & Finance. “Amstelveners krijgen voorrang bij de toewijzing”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Criteria
Woningen in het nieuwbouwproject aan de Klaasje Zevensterstraat worden met voorrang toegewezen aan:
• Kandidaten die inwoner zijn van de gemeente Amstelveen;
• Kandidaten die 55 jaar of ouder zijn;
• Kandidaten die een eengezinswoning in Amstelveen achterlaten.

Woonagenda
“Met deze afspraak zorgen we voor passende woningen voor een specifieke groep Amstelveners”, meent Ellermeijer. “Daarmee komen meer woningen beschikbaar voor Amstelveense woningzoekenden conform het beleid van onze Woonagenda. Met deze woningen wordt de doorstroming bevorderd en helpen wij ook ouderen aan een passende woning.”

“Vanuit onze rol als Stadspartner dragen we graag bij aan een goed functionerende woningmarkt in Amstelveen”, zegt Annemarie Maarse, director Asset Management Residential & Health Care bij Syntrus Achmea. “Het bevorderen van doorstroming hoort daarbij. Veel ouderen wonen relatief groot. Als wij het voor hen aantrekkelijker maken om te verhuizen, komen er meer woningen beschikbaar voor jonge gezinnen.”

Naast Brentano
De doelgroep voor deze woningen is volgens alle partijen een logische keuze; de woningen liggen naast een locatie van zorgorganisatie Brentano. “Het is dichtbij de voorzieningen en dus uitermate geschikt voor senioren”, zegt Ellermeijer.

Oplevering begin volgend jaar
De woningen voor Amstelveense ouderen worden begin 2021 opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven kan via www.hureninklaasjezevenster.nl