Odensehuis Amstelveen organiseerde kennismakingsworkshop in samenwerking met Platform C

AMSTELVEEN – Op vrijdag 9 oktober heeft Participe Amstelland in samenwerking met Platform C een pilot gehouden in hun locatie op het Stadsplein in Amstelveen. De organisatie organiseert activiteiten voor mensen met geheugenproblemen en dementie en hun mantelzorger. De deelnemers volgden een kennismakingsworkshop botanisch tekenen.

Het Odensehuis Amstelveen is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en dementie en hun mantelzorgers. Hoewel mensen problemen ondervinden met hun geheugen, is het uitgangspunt juist om te kijken naar wat mensen nog wél kunnen en willen. Daar wordt het aanbod op afgestemd. Naast alle activiteiten die in de vaste locatie wijkcentrum Alleman georganiseerd worden, zijn er ook regelmatig activiteiten op locatie. 

Pilot Odensehuis en Platform C

Waardevol
De
deelnemers van het Odensehuis volgden een kennismakingsworkshop botanisch tekenen. “Wat bijzonder om al die verschillende interpretaties van de herfstblaadjes te zien!”, merkte een van de deelnemers op. Daarna was er een lunch met verse heerlijkheden van de markt en volgde de tweede workshop waarin men kennismaakte met de techniek van het beeldhouwen. Het was een waardevolle, leerzame en inspirerende dag die zeker een vervolg gaat krijgen, schrijft de organisatie.

Kent u mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en die graag willen deelnemen aan de activiteiten van het Odensehuis? Voor meer informatie kunt u mailen naar odensehuis@participe.nu of bellen met 06-12706001.  

Participe ondersteunt, versterkt en stimuleert 
Participe Amstelland is de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en Uithoorn. Participe Amstelland wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ze versterken inwoners bij belangrijke levensgebeurtenissen en stimuleren buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Participe ondersteunt bij het aanpakken van problemen en zorgt ervoor dat mensen zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen behouden. Dit allen doen ze onder hun motto: welzijn voorkomt zorg!

Pilot Odensehuis en Platform C