Renovatie maakt Keizer Karel College klaar voor duurzame groei

 Het Keizer Karel College wordt gerenoveerd en uitgebreid aan de Elegast. Deze afspraak heeft de gemeente met het onderwijsbestuur gemaakt. Het KKC kan daarmee de komende dertig jaar het groeiende aantal leerlingen onderbrengen én het pand verduurzamen. Dit voorstel wordt tijdens de komende raadsvergadering aan de raad voorgelegd.

Frank Berkhout, wethouder Onderwijs; “Met de renovatie en uitbreiding van het KKC zijn de Amstelveense middelbare schoolgebouwen weer bij de tijd. Het is mooi dat dit schoolgebouw uit 1968 behouden blijft voor het Oude Dorp. Een duurzame oplossing ook want we behalen een enorme milieuwinst door een groot deel van het pand blijvend te gebruiken. Renovatie is verder voordeliger dan nieuwbouw, bleek toen we de kosten vergeleken.”

Arend Smit, bestuurder Stichting Keizer Karel; “Als stichting vinden we het belangrijk dat toekomstgericht onderwijs verder gerealiseerd wordt. Daarom investeert onze stichting een bedrag van € 3,7 miljoen in dit gezamenlijke project. De totale investering is begroot op € 24,8 miljoen. De gemeente neemt een bedrag € 21,1 miljoen voor haar rekening.”

Nan Botting, rector KKC; “Als nieuwe rector ben ik blij dat de kogel door de kerk is. Met hernieuwde energie gaan we nu verder met uitwerken van de plannen en maken we een start met de voorbereidingen.”

Frisse school
Met de uitbreiding en renovatie wil het KKC niet alleen zorgen voor de huisvesting van het groeiende aantal leerlingen. Vanaf het begin af aan stonden twee uitgangspunten centraal. Zo moet de nieuwe indeling en vormgeving van het KKC hun onderwijsvisie ondersteunen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het bestaande en nieuwe deel leer- en studiepleinen komen. Tweede uitgangspunt was een goede en gezonde leer- en werkomgeving.

De hele school moet gaan voldoen aan het Frisse Scholen klasse B principe. Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Voor de sportvoorzieningen komt nog een apart plan. Waarbij de sportaccommodatie buiten schooltijd ook door andere verenigingen gebruikt kan worden. De start van de werkzaamheden staan gepland voor het jaar 2022, de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportterrein wordt in 2021 geplaatst.