Ruim 300 handtekeningen aangeboden voor behoud bussluis Salamander

 Op 13 oktober heeft een groep bewoners uit Bovenkerk ruim 300 handtekeningen voor het behoud van de bussluis in de Salamander aangeboden aan wethouder Ellermeijer van Verkeer en Vervoer. Zij verwachten dat de Salamander, door deze bussluis weg te halen, zal veranderen in een drukke ontsluitingsweg. Dat heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid in de buurt: op verschillende plekken wordt oversteken gevaarlijk, vooral voor kinderen.

De aanbieders van de handtekeningen willen graag dat een oplossing wordt gevonden die werkt voor heel Bovenkerk. Wethouder Ellermeijer gaf aan dat hij had begrepen dat er veel weerstand was tegen de plannen voor de Salamander. Ook naar aanleiding van de inbreng tijdens inloopsessies vorige week beoordeelt de gemeente het voorgenomen besluit opnieuw. Hij waardeert de betrokkenheid van de bewoners.

Gevolgen
Het weghalen van de bussluis in de Salamander is een onderdeel van plannen om de Noorddammerlaan en Legmeerdijk veiliger te maken. De bewoners verwachten echter dat dit tot gevolg zal hebben dat de ruim 7.000 auto’s die nu hard over de Legmeerdijk-Noorddammerlaan rijden voortaan de Salamander zullen nemen. Dat wordt een aantrekkelijkere doorgaande route voor sluipverkeer dan de huidige. Het sluipverkeer door Bovenkerk wordt zo niet verminderd, maar verplaatst. Met de volgende punten als gevolg:

  • Kinderen kunnen niet meer veilig oversteken;
    • Vanuit het zuidelijk deel van Bovenkerk naar de speeltuin aan de Salamander en de speeltuin en het kinderbad in het Urbanuspark. Vanuit de speeltuin aan de Salamander rent regelmatig een kind de weg op, achter een bal aan;
    • Vanuit het noordelijk deel van Bovenkerk naar basisschool De Westwijzer;
  • De Legmeerdijk vanaf de Beneluxbaan tot aan de Salamander wordt hiermee niet verkeersveiliger;
  • Als automobilisten vanaf de Legmeerdijk via de Salamander de Noorddammerweg willen bereiken, dienen ze twee keer een druk bezocht fietspad over te steken. Bij het kruispunt met de Zetterij zijn nu al verschillende ongelukken gebeurd;
  • Scholieren uit Aalsmeer en Westwijk moeten voor het Amstelveen College, het RoC en het HWC twee drukke oversteekplaatsen oversteken op de Zetterij.