SP: bijstandsgerechtigden in de knel door coronacrisis

AMSTELVEEN – De SP Hulpdienst spreekt de afgelopen maanden steeds meer mensen met een bijstandsuitkering die door de coronacrisis in de knel zijn gekomen. Nu bij veel bedrijven juist mensen worden ontslagen, worden bijstandsgerechtigden onder druk gezet om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, omdat ze uit de uitkering moeten. Hierover heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W.

Wil Roode: “Ook nu zien we weer dat met name de statushouders onder druk worden gezet. Iemand die een eigen reisbureau wilde beginnen voor inkomend toerisme zag haar plannen geheel in rook opgaan. Er komen nu eenmaal geen buitenlandse toeristen naar een land dat code rood heeft gekregen. Deze universitair opgeleide en zeer goed Nederlands sprekende persoon zou met enige bijscholing makkelijk in het onderwijs aan de slag kunnen. Maar in plaats van haar hiermee te helpen wordt zij naar het Werkplein gestuurd met de mededeling dat ze zo snel mogelijk uit de bijstand moet. Daar aangekomen mag haar ondersteuner niet eens bij het gesprek aanwezig zijn. De vraag waarom zij niet kan worden bijgeschoold zodat zij als docente kan werken wordt niet beantwoord.”

“Het lijkt wel of talentvolle statushouders juist worden tegengewerkt”, vervolgt Roode. “Een andere jonge vrouw die op Uilenstede woont heeft in een recordtempo VWO-niveau bereikt en zou geneeskunde gaan studeren. Helaas is zij uitgeloot en krijgt zij, notabene drie weken na de ingangsdatum, te horen dat haar uitkering is stopgezet. Ook zij moet de uitkering zo snel mogelijk uit. De vrouw kan zich niet meer inschrijven voor een andere studie en krijgt derhalve geen studiefinanciering. In plaats van haar te helpen wordt zij onder druk gezet en komt zij financieel klem te zitten”.

De SP-hulpdienst meent de afgelopen jaren keer op keer geconfronteerd te zijn met de keiharde opstelling van de gemeente ten opzichte van de bijstandsgerechtigden. De verwachting dat er meer maatwerk zou worden toegepast is niet uitgekomen. Corona of niet, de uitkeringsgerechtigde in Amstelveen (en Aalsmeer) wordt onverminderd onder druk gezet om snel mogelijk te gaan werken, ongeacht de opleiding, kennis en vaardigheden stelt de partij. Ondanks dat de SP-hulpdienst het drukker dan ooit heeft kunnen mensen met hun hulpvragen er terecht door naar hulpdienstamstelveen@sp.nl te mailen.