Sportakkoord Amstelveen ondertekend. “Samen gaan we ervoor zorgen dat sport voor iedereen wordt”, sprak wethouder Rob Ellermeijer

AMSTELVEEN – Afgelopen dinsdag 6 oktober is het Sportakkoord van Amstelveen ondertekend. “Samen gaan we ervoor zorgen dat sport voor iedereen wordt en dat iedereen mee kan doen”, sprak wethouder Rob Ellermeijer. Maar liefst 48 organisaties maken zich hiervoor sterk. Het doel is om iedereen die dat wil de mogelijkheid te geven om te sporten.

Iedereen de mogelijkheid om te sporten
Het lokale sportakkoord is een belangrijke stap naar een groter en inclusiever sportaanbod in Amstelveen. “We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten, maar ook dat iedereen zich veilig voelt, aldus Ellermeijner. “We moeten af van pesterijen en buitensluiting. Een krappe beurs mag ook geen reden zijn dat iemand langs de kant staat.”

Heleen van Ketwich Verschuur, directrice van AmstelveenSport ziet sporten als een ‘eerste levensbehoefte’. Naast dit standpunt vindt zij het belangrijk dat we juist tijdens een pandemie samen het lokale sportakkoord vorm geven.

Partijen die zich inzetten om het sportakkoord tot een succes te maken

Vooruitzicht
Om de ambitie ‘Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners’, waar te maken – worden er acht verschillende projecten gestart. Met deze projecten wordt er aandacht geschonken aan ouderen, mensen in armoede, mensen met een beperking en nieuwe inwoners. Daarnaast is er oog voor kinderen met beweegarmoede door passend sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Een positieve sportcultuur krijgt volop aandacht om nog beter te borgen dat alle Amstelveners, ongeacht ras, religie of seksuele geaardheid in een positief en veilig sportklimaat kunnen sporten.

Digitale ondertekening

Coronaproof
De ondertekening dinsdagavond was digitaal vanwege de coronamaatregelen. Ondertekenaars namen deel via een beeldscherm. “Ondanks het sobere karakter is dit een belangrijk moment voor de sport in Amstelveen”, sprak Ellermeijer. “Ik wens iedereen dat het ook in deze coronatijden mogelijk blijft om sportplezier te beleven.”