Verlenging gemeentesteun voor sport, cultuur en welzijn

 De gemeente heeft besloten de garantiesubsidie-regeling voor maatschappelijke organisaties in sport, cultuur en welzijn te verlengen. Amstelveen houdt rekening met de voortdurende impact van de coronamaatregelen op deze organisaties. Zij worden beperkt in hun mogelijkheden en dus ook in de mogelijkheden om voldoende te verdienen. Daarom heeft de gemeente de steun verlengd tot 1 juli 2021. Hiermee volgt de gemeente het Rijk dat de steunmaatregelen ook verlengd tot die datum.

Het lokale steunpakket voor sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties is in april 2020 ingesteld. Met deze steun wil Amstelveen de belangrijke functie die deze organisaties hebben, behouden voor de stad. Veel organisaties hebben dit jaar al laten zien hoe veerkrachtig en creatief zij zijn, maar nu de maatregelen voort blijven duren, is het lastig om zonder steun voort te bestaan. Organisaties kunnen bij de gemeente onder andere een overbruggingssubsidie aanvragen.

Zie hiervoor: https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/subsidies_subsidieregelingen_nadere-regel-garantiesubsidie