Wereldarmoededag: Participe Amstelland biedt hulp

AMSTELLAND – De internationale dag voor de uitroeiing van de armoede oftewel Wereldarmoededag, wordt elk jaar ‘gevierd’ op 17 oktober. Het is een dag waarbij over de hele wereld wordt stil gestaan bij mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Ook in Nederland en óók in Amstelveen zijn er mensen die dagelijks de gevolgen van het leven in armoede ondervinden. Inwoners die elke maand moeite moeten doen om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. En helaas is de verwachting dat door de coronacrisis het aantal mensen in armoede stijgt.

Er zijn gelukkig voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan. We brengen de (gratis) hulp van Participe Amstelland op deze dag onder de aandacht:

Financieel Café

Inwoners kunnen bij een Financieel Café terecht met alle vragen op financieel gebied. Maar ook kunnen ze ondersteuning krijgen bij de aanvraag van een uitkering, het aanvragen van betalingsregelingen of samen bekijken welke voorzieningen gebruikt kunnen worden.

Training Omgaan met Geld

Mensen die moeite hebben met rondkomen en meer zicht op hun inkomsten en uitgaven willen hebben, kunnen daarvoor de training Omgaan met Geld volgen. De training gaat onder andere in op het ordenen van de financiële administratie, het maken van begrotingen, uitleg over wat schulden en betalingsachterstanden zijn en hoe hier mee kan worden omgegaan. Ook andere onderwerpen zoals sparen, verzekeringen en subsidies komen aan bod.

Voorzieningen

Laat u door Participe Amstelland informeren over landelijke, lokale en gemeentelijke voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs hebben hier alle informatie over en kijken samen met u hoe uw situatie verbeterd kan worden.

Verschillende initiatieven

Verder zijn er in deze tijden ook initiatieven die gericht zijn op speciale groepen. Zo wordt er in Amstelveen gekookt voor en door zzp’ers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen.

Als spanningen te hoog oplopen

Armoede is meer dan weinig geld hebben, het brengt ook onzekerheid en spanningen met zich mee. Lopen de spanningen te hoog op, dan kunnen onze professionals mensen weer op weg helpen.

Schroom niet gebruik te maken van deze (kosteloze) hulp. Neem contact op met 020-5430 440 (werkdagen van 9:00-12:30 uur) of team.amstelveen@participe.nu