Commissie: onderzoek invulling Legmeer om milieueffecten in beeld te krijgen

AMSTELVEEN – Maak het eindbeeld van de transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar een woon- en werkomgeving concreet, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Amstelveen. Werk met scenario’s en inrichtingsmogelijkheden. Op die manier zijn belangrijke milieugevolgen in beeld te brengen. De gemeente Amstelveen vroeg de Commissie om advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

De gemeente Amstelveen wil van het bestaande bedrijventerrein Legmeer een woon- en werkomgeving maken met 3.000 tot 5.000 woningen. Deze transformatie gaat stapsgewijs en is klaar rond 2040. Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie voor Legmeer onderzoekt de gemeente de milieugevolgen in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport het eindbeeld van Legmeer concreet te maken, bijvoorbeeld hoeveel groen en hoeveel parkeervoorzieningen er moeten komen. Dit maakt duidelijk wanneer de gemeente tevreden is. Onderzoek daarna de verschillende inrichtingsmogelijkheden om deze doelen te realiseren.

De transformatie duurt circa 20 jaar en kent flink wat onzekerheden. Hoe snel kunnen bestaande bedrijven verplaatsen? Welke delen van Legmeer worden als eerste opgepakt? Het werken met scenario’s helpt om verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Door de inrichtingsmogelijkheden en scenario’s te combineren ontstaan enkele alternatieven, en gebruik die om de milieugevolgen te laten zien, zegt de Commissie.

Ook adviseert de Commissie om voor en tijdens de transformatie gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld aantal woningen en type bedrijven in Legmeer. Hiermee kan de gemeente volgen of de verwachtingen kloppen en eventueel bijsturen.