D66 en VVD willen geen massale scholen in Amstelveen

AMSTELVEEN – Op 18 november heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 (IHP) vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente en scholen doen om te zorgen voor goede schoolgebouwen in Amstelveen. De gemeente geeft hier de komende vier jaar bijna 50 miljoen aan uit. D66 en VVD zijn enthousiast over de plannen. Zij vinden wel dat middelbare scholen niet te groot mogen worden. Daarom willen zij een uitgebreider onderzoek naar de groei van het aantal leerlingen en aan welke typen onderwijs in Amstelveen behoefte is. Daarnaast willen zij onderzoek naar een extra middelbare school in Amstelveen.

In het Integraal Huisvestingsplan zijn onder meer een sportvoorziening voor het Herman Wesselink College, uitbreiding van het Amstelveen College en vervangende nieuwbouw voor basisscholen de Horizon en de Akker opgenomen. De fracties van D66 en VVD zijn heel content dat ook in de onzekere coronatijd besloten is om bijna 50 miljoen euro investeren in onderwijshuisvesting en daardoor dus ook de toekomst van de Amstelveense jeugd. Ze zijn in het bijzonder trots op de renovatie en uitbreiding van het Keizer Karel College.

Dit is één van de grote projecten uit het huisvestingsplan dat binnenkort van start gaat. Saloua Chaara, D66 raadslid: “Het besluit tot renovatie en uitbouw heeft even op zich laten wachten, maar het gaat er nu echt van komen. We zijn enorm blij voor de leerlingen en leraren van het KKC dat de school haar welverdiende renovatie en uitbreiding krijgt. Het mooie is wat ons betreft ook dat de school straks voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen en de school 100% gasloos wordt. Op ons verzoek heeft het college toegezegd het gasloos maken van de school financieel te ondersteunen als blijkt dat er geen andere financieringsmogelijkheden zijn”.

VVD en D66: meer keuze in aanbod bij extra voortgezet onderwijs
Het plan laat ook zien dat door de groei van het aantal inwoners in Amstelveen er behoefte is aan uitbreiding van het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen met behoefte aan voortgezet onderwijs zal tot 2039 met minimaal 1.800 toenemen. Omdat de gemeente in haar prognoses nog geen rekening heeft gehouden met groei van omliggende gemeenten, verwachten de fracties dat de behoefte aan voortgezet onderwijs in Amstelveen uiteindelijk groter zal zijn. Dit omdat bijna 40% van de leerlingen die in Amstelveen voortgezet onderwijs volgen uit de buurgemeenten komt, waar vaak onvoldoende onderwijsaanbod is. Daarnaast worden in deze gemeenten veel woningen bijgebouwd waardoor ook daar het inwonertal toeneemt.

VVD en D66 vinden dat meer leerlingen in Amstelveen niet mag leiden tot nog grotere middelbare scholen, dan de huidige omvang van 1.800 – 2.000 leerlingen. Er moet gezocht worden naar een optimale omvang en er zal binnen afzienbare tijd meer capaciteit voor voortgezet onderwijs bij moeten komen. In de vorm van één of meer extra middelbare scholen. Daarom hebben de fracties het college opgeroepen om met scholen en buurgemeenten te onderzoeken waar extra onderwijscapaciteit gerealiseerd kan worden en aan welk type onderwijs behoefte is.

“Op basis van ons voorstel krijgen wij volgend jaar een uitgebreider beeld van de onderwijsbehoefte in Amstelveen en de regio. Er moet nu en in de toekomst voldoende capaciteit zijn voor Amstelveense kinderen. Wij zien graag door een breder onderwijsaanbod meer keuze voor Amstelveense leerlingen en misschien wel een vijfde middelbare school. Mooi dat ons voorstel met brede steun door de gemeenteraad is aangenomen”, aldus Bas Zwart, VVD raadslid.