Debby de Heus kandidaat griffier gemeente Amstelveen

AMSTELVEEN – De werkgeverscommissie van de gemeenteraad stelt de raad voor om Debby de Heus in de raadsvergadering van 18 november aanstaande aan te wijzen als griffier van de gemeente Amstelveen per 1 februari 2021.

Debby de Heus is een enthousiaste, deskundige en daadkrachtige griffier met een groot hart voor het vak en het lokaal bestuur. Debby de Heus werkt nu als griffier van de gemeente Wijdemeren. Daarvoor was zij plaatsvervangend griffier en interim griffier in de gemeenten Wijdemeren, Druten en Mook & Middelaar. Bovendien kent zij het raadswerk uit eigen ervaring: Debby was ruim zeven jaar raadslid in de gemeente Tiel.

Op 1 oktober 2020 kwam de functie van griffier vacant en heeft de werkgeverscommissie de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe griffier ter hand genomen. De selectiecommissie en de adviescommissie hebben meerdere kandidaten gesproken voor zij tot de voordracht van Debby de Heus kwamen.

Tot de start van de nieuwe griffier blijft Bert Schouten aan als waarnemend griffier.

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad, sparringpartner van de burgemeester en de gemeentesecretaris en ziet toe op de juiste gang van zaken bij de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In Amstelveen stuurt de griffier een team van vier griffiemedewerkers aan. De griffie als geheel adviseert en faciliteert de gemeenteraad inzake de besluitvorming, de inzet van raadsinstrumenten en de raadscommunicatie, verzorgt de tijdige verspreiding van agenda’s en vergaderstukken voor de raadscommissies en de gemeenteraad en organiseert en ondersteunt bij bijeenkomsten als schoolbezoeken, werkbezoeken, beeldvormende bijeenkomsten en thema-avonden.