‘Eerst het hele gebied bekijken, daarna bouwen aan Bovenkerkerweg’

AMSTELVEEN – Het initiatief voor woningbouw aan de Bovenkerkerweg 2-8 leidde tot veel ophef bij omwonenden. De wethouder van ruimtelijke ordening heeft aangekondigd met een integrale gebiedsvisie voor de hele strook aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg te komen. De Amstelveense politiek wil éérst die integrale gebiedsvisie en dan pas verder met project Bovenkerkerweg 2-8. De lokale VVD, PvdA en D66 namen het initiatief voor een motie daarover. Afgelopen week is die motie, ook ondersteund door oppositiepartijen als het CDA, unaniem aangenomen.

De kantoorpanden in Middenhoven aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg, zullen naar verwachting de komende jaren wijken voor woningbouw. De diverse eigenaren in het gebied bereiden elk hun eigen project voor. De initiatiefnemer voor project Bovenkerkerweg 2-8 heeft het plan om ter plaatse van de twee verouderde kantoorpanden vier appartementengebouwen te realiseren, variërend in aantal bouwlagen (6, 8 en 14). Dat project leidde tot veel onrust. Niet alleen zijn de appartementengebouwen erg groot, het zet ook druk op de omgeving. Omwonenden zijn van mening dat de voorzieningen in hun wijk ontoereikend zijn en verwachten parkeeroverlast. Ook zijn ze bang dat de groene rand van hun wijk aangetast wordt.

Dat is een terugkerend dilemma voor de Amstelveense politiek: we moeten bouwen om de woningnood te verminderen, maar we willen ook het groen handhaven en de stad leefbaar houden. PvdA Raadslid Arnout van den Bosch “De bouw van meer betaalbare huizen is ontzettend belangrijk, maar dat moet dan wel met respect voor de omgeving. Dat betekent: luisteren naar omwonenden. Rekening houden met hun zorgen. Rekening houden met hun belangen.”

Hoe het verder gaat met het plan voor Bovenkerkerweg 2-8 is nog niet duidelijk. Nu gaat de wethouder eerst aan de slag met de integrale gebiedsvisie . VVD raadslid Arjan Gerritsen: ‘Beschouw de projecten dus niet afzonderlijk, maar als onderdeel van de herontwikkeling van het gehele gebied. Focus daarbij op de kwaliteit van de leefomgeving en betrek omwonenden’.

Op het moment dat iedereen in staat is gesteld zijn mening te geven, wordt de gebiedsvisie vastgesteld. De motie van PvdA en VVD bepaalt dat de plannen voor Bovenkerkerweg 2-8 moeten passen binnen de kaders van de gebiedsvisie, waarna het project tot uitvoering gebracht kan worden. ‘Met de motie Groennorm, die ook in de vergadering van vorige week unaniem werd aangenomen, voorkomen wij dat er ingebreid wordt op de kwaliteit en kwantiteit van groen binnen het plangebied’, aldus D66 woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan.