Gemeenteraad behandelt begroting 2021 Amstelveen

AMSTELVEEN – Op woensdagavond 11 november behandelt de gemeenteraad de begroting in de raadsvergadering. Het Amstelveense college van B en W kijkt naar wat mogelijk is en heeft een weg gevonden om flexibel, wendbaar en proactief te kunnen handelen de komende jaren. Hiervoor komt het college met een pakket aan voorstellen dat goed is voor € 1,7 miljoen structurele uitgaven en € 63 miljoen incidentele uitgaven.

Het college heeft bij de start van de coronacrisis direct geacteerd op de gevolgen van de coronapandemie voor inwoners en ondernemers. Dat was en is nog steeds de eerste prioriteit waar maximale inzet in geld, tijd en capaciteit voor is vrijgemaakt. Hiervoor heeft de gemeenteraad € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor het Lokaal Coronafonds. In de begrotingsvoorstellen is gekeken naar wat voor de korte termijn hoognodig en belangrijk is voor Amstelveen om door te laten gaan. Dit heeft concrete dekking gekregen.
Er is gekozen voor terughoudendheid wat betreft structurele uitgaven. Daarentegen is € 63 miljoen vrijgemaakt voor incidentele uitgaven om flexibel en wendbaar te kunnen handelen. Het gaat om een breed, gevarieerd pakket. Grote posten zijn jeugdzorg, onderwijshuisvesting en sport/zwembad.

Meer toelichting per posten vindt u in het persbericht van gemeente Amstelveen ‘Begroting 2021: blijven investeren, flexibel en proactief’

Bekijk hier de begroting voor 2021 in één oogopslag.