Gemeenteraad zegt uiteindelijk behoud kerstuitkering toe aan Amstelveense gedupeerden toeslagenaffaire

AMSTELVEEN – De SP heeft afgelopen woensdag 18 november tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met het verzoek aan het college om de Amstelveense gedupeerden van de toeslagenaffaire te ontzien. Dankzij een motie van de SP-fractie in Den Haag krijgen in heel Nederland de gedupeerden een kerstuitkering van € 750,-. Een kleine pleister op de wonde van mensen die veel onrecht is aangedaan meent de SP.

Marina Casadei: “We gunnen ook de Amstelveense slachtoffers een fijne kerst volgende maand. Het is daarom niet de bedoeling dat de gemeente of dat bewindvoerders dit extraatje afpakken en voor andere zaken gaan inzetten. Dat was de reden dat wij deze motie hebben ingediend. Overigens is de Amstelveense SP-fractie niet de enige die deze motie heeft ingediend. Gedupeerden van de toeslagenaffaire, die vaak te kampen hebben met financiële en psychische problemen, wonen over heel Nederland verspreid”.

In Amstelveen werd de motie mede ingediend door het CDA en door Seniorenbelangen Amstelveen. Ook GroenLinks en ChristenUnie steunden de SP-motie. Het was voor de lokale SP verbijsterend om te horen hoe de collegepartijen de motie als ‘overbodig’ bestempelden. “Zelfs als dit zo zou zijn, dan nog kun je als raad een statement maken richting de Amstelveners, zodat men ziet dat de raadsleden en het college meeleven en zich verantwoordelijk voelen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire”, meent de lokale SP.

Marina Casadei: ”De partij waarvan ik het minste verwachtte dat zij zich zo hard zou opstellen was D66. Het was notabene hun eigen staatssecretaris Van Huffelen die een oproep deed aan de bewindvoerders om niet te tornen aan de kerstuitkering van de gedupeerden! Maar hier in Amstelveen heeft deze partij gekozen voor een starre houding. Ik besef dat wij qua opvattingen vaak afwijken van D66 en andere politieke partijen. Dat wil niet zeggen dat, ook al ben je het op bepaalde punten met elkaar oneens, je alleen om partijpolitieke redenen een voorstel moet afwijzen. Ik had het chic gevonden als de collegepartijen in dit geval hun sociale gezicht hadden getoond en hadden meegestemd”.

Wethouder Ballegooyen heeft de raad toegezegd dat hij ervoor zal zorgen dat gedupeerden van de toeslagenaffaire hun kerstuitkering kunnen behouden en dat zij niet aan schulden of gemeentebelastingen wordt besteed en zeker niet zal worden verrekend met de uitkering. In die zin heeft de motie toch het beoogde effect gehad, want voor de raadsvergadering van 18 november heeft de Raad niets over dit onderwerp te horen gekregen van het college. Niet in een persbericht en ook niet in een collegebrief volgens de SP. De wethouder zegde ook een meldpunt toe, waar gedupeerden zich kunnen melden.