Mogelijk vogelgriep in de regio

AMSTELLAND – Bij de dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland zijn meldingen binnengekomen van ganzen en andere wilde vogels die ziek zijn aangetroffen. De symptomen lijken op die van vogelgriep.

Dierenambulance bellen
Mocht u zieke wilde vogels zien, raak deze niet aan en bel met de Dierenambulance via hun mobiele nummer 06-20 63 47 34. Geef daarbij duidelijk aan wat de situatie is en waar het dier of de dieren liggen. Dieren met verdenking van vogelgriep haalt de dierenambulance met een aparte auto op. Het kan gaan om eenden, ganzen, zwanen, roofvogels, kauwen, kraaien en meeuwen. Het kan mogelijk even duren voordat de dieren worden opgehaald. De organisatie zoekt vrijwilligers. Chauffeurs die met alle voorzorgsmaatregelen van vogelgriep verdachte dieren kunnen ophalen.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals meeuwen en zwanen) voorkomt. Vogelgriep is de verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Ophokplicht
Vanwege landelijke besmettingsgevallen geldt er ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Kinderboerderijen en eigenaren van watervogels moeten hun dieren afschermen tegen contact met wilde watervogels. De door de gemeente gehouden vogels in de volière in het Broersepark en ook op speelboerderij Elsenhove zijn inmiddels opgehokt.