Structurele oplossing voor menstruatie armoede

AMSTELVEEN – Uit een steekproef bij Amstelveense middelbare scholen blijkt dat het vaker dan gedacht voorkomt dat meisjes niet kunnen beschikken over hygiënische middelen tijdens hun menstruatie. Maandverband en tampons zijn duur en vooral in sociaal kwetsbare groepen is het kunnen aanschaffen hiervan een probleem. Een probleem dat ook voorkomt bij volwassen vrouwen uit deze groep. De PvdA Amstelveen wil hiervoor een structurele oplossing.

Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2021 heeft de PvdA de motie Onderzoek ondersteuning van menstruatie armoede ingediend. De motie werd mede ingediend door de VVD, D66 en AVA en is unaniem aangenomen.

“Structurele oplossing”
Raadslid Guido Dennenbroek is blij met de unanieme steun. “Dit is echt een lastig probleem. Niet alleen leidt het tot ongemak en schaamte bij meisjes en vrouwen, het kan ook ernstiger gevolgen hebben. Zoals school uitval en niet naar werk of bijbaan kunnen. Wij willen hiervoor een structurele oplossing”.

Nu de motie is aangenomen gaat de gemeente onderzoeken hoe groot het probleem bij scholen is en wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen de zo nodige middelen kunnen krijgen. Dat kan via de scholen zelf en bijvoorbeeld via de schuldhulpverlening, het Financieel Café of andere maatschappelijke instellingen. Hiervoor zal een pilot gestart worden.

Beeld Annika Gordon