Politieke partijen in Amstelveen willen aandacht voor diversiteit

AMSTELVEEN – De fracties van D66, GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA willen dat er extra aandacht komt voor diversiteit bij werkgevers en een gelijke beloning van mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Dit bij zowel de gemeente Amstelveen als organisatie als bij andere werkgevers in de stad. De fracties willen dat het college van burgemeester en wethouder meer doet om een gelijke beloning en diversiteit te stimuleren en vragen het college hier jaarlijks via een sociaal jaarverslag over te rapporteren.

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen en meer diversiteit
GroenLinks, D66, AVA, VVD en de PvdA constateren dat anno 2020 vrouwen met gelijke functies en bij gelijke prestaties soms (nog steeds) minder verdienen dan mannen, én dat vrouwen minder leidinggevende en/of topfuncties bekleden dan mannen. Daarnaast blijkt het voor veel werkgevers nog lastig te zijn om tot een divers personeelsbestand te komen, dat recht doet aan de diversiteit in de samenleving.

De fracties vinden dat de gemeente als meest nabije overheid een belangrijke voorbeeldfunctie bekleedt voor bedrijven en organisaties in de stad/regio. Daarnaast is de gemeente Amstelveen met bijna 900 medewerkers een grote werkgever.

Diversiteitsprestaties in Amstelveen
De gemeenteraadsfracties willen dat diversiteit en een gelijke beloning van mannen en vrouwen meer aandacht krijgt van het college van burgemeester en wethouders en van werkgevers in de stad. Daarom hebben de fracties vragen gesteld over wat het college eraan doet om in haar eigen personeelsbeleid mannen en vrouwen gelijk te belonen en welke stappen het college zet om in de eigen organisatie te komen tot diversiteit op de werkvloer. Eerder stelde raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks hier al vragen over aan het college. Als vervolg hierop hebben D66, GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA het college opgeroepen om meer aandacht te geven aan de man-vrouw verhouding in de gemeentelijke organisatie en werk te maken van een divers personeelsbestand.

Monitoren van diversiteit
De partijen willen dat hier niet alleen bij de gemeente aandacht voor is, maar vragen het college daarnaast ook om andere werkgevers uit Amstelveen te stimuleren hier werk van te maken. Tenslotte beogen de fracties de ontwikkelingen rondom diversiteit beter monitoren. Zij hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd de gemeenteraad jaarlijks te informeren over de diversiteitsprestaties van de gemeente.