Raadsleden geven gastlessen bij Keizer Karel College

  De afgelopen week hebben zes raadsleden gastlessen gegeven aan leerlingen van het Keizer Karel College over lokale politieke besluitvorming. Op verzoek van maatschappijleerdocente Orkidé Bull zijn de raadsleden over dit onderwerp in gesprek gegaan met klassen van 4 havo en 5 vwo.

Bas Zwart (VVD), Saloua Chaara (D66), Ilika Polderman (GroenLinks), Jacqueline Höcker (AVA), Bert de Pijper (ChristenUnie) en Sandra van Engelen (CDA) vertelden de leerlingen over de taken en verantwoordelijkheden van de lokale politici. Aan de hand van diverse voorbeelden hebben de raadsleden duidelijk gemaakt hoe besluitvorming in de stad verloopt.

Initiatieven van jongeren
De raadsleden gingen met de leerlingen ook in gesprek over de mogelijkheden die jongeren hebben om zelf met initiatieven naar de gemeenteraad te komen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met het voorstel voor een skatebaan in Westwijk. De leerlingen stelden veel vragen, die door de raadsleden werden beantwoord. Zo vroegen ze onder andere naar de verbreding van de snelweg A9.

De raadsleden vroegen op hun beurt wat de leerlingen graag zouden willen in Amstelveen. Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat veel leerlingen meer overdekte en beschutte jongerenhangplekken willen. Ook willen ze graag een bioscoop in het Stadshart.

Scholen kunnen bij gemeente Amstelveen een verzoek doen voor gastlessen om vervolgens samen te kijken naar de mogelijkheden.