Rekening voor aannemers die schade toebrengen aan gemeentelijke voorzieningen

AMSTELVEEN – De gemeente gaat de kosten verhalen op de aannemer die schade heeft toegebracht aan het openbaar groen bij de Heemstede in Amstelveen. Een aannemer plaatste hier een container en bouwafval op een grasveld, waarbij het gras en struiken beschadigd zijn geraakt.

De gemeente ontving meerdere meldingen van bewoners dat een aannemer het gemeentelijk groen gebruikte als opslag van spullen. Handhavers en een bouwinspecteur zijn op locatie gaan kijken en hebben de overtreding geconstateerd. De aannemer is hierop aangesproken en is begonnen met het verwijderen van de spullen.

Onacceptabel
“Dit gedrag vinden wij onacceptabel”, zegt wethouder Herbert Raat (handhaving). “Wie zich schuldig maakt aan vernieling van gemeentelijke voorzieningen sturen wij een rekening. Dit accepteer je ook niet in je eigen achtertuin. In Amstelveen gaan we netjes om met andermans eigendommen. Handhaving blijft de situatie in de gaten houden.”

Schade inventariseren
Wijkbeheer inventariseert momenteel de schade. Wethouder Floor Gordon (wijkbeheer): “Wij besteden veel aandacht aan het groenonderhoud in de gemeente en accepteren niet dat aannemers of andere partijen ons groen misbruiken als opslagvoorziening.”