Vergaderingen raadscommissies in december

AMSTELVEEN – De raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM), de raadscommissie Burgers en samenleving (B&S) en de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur (RWN) vergaderen op respectievelijk dinsdag 1 december, woensdag 2 december en donderdag 3 december. De raadscommissies bereiden de raadsvergadering van 16 december voor.

Op de agenda van de commissie ABM staat onder meer de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Amstelveen. De commissie B&S buigt zich onder andere over het actieplan werkgelegenheid en het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024. De commissie RWN bespreekt onder andere de startnotitie Charlotte van Montpensierlaan 2a en de Transitievisie warmte.

Agenda’s en vergaderstukken op internet en tablet
Voor de volledige agenda’s van de commissies, inclusief de vergaderstukken en een toelichting per agendapunt klikt op de hyperlinks hieronder.

Agenda en vergaderstukken commissie Algemeen bestuur en middelen 1 december 2020

Agenda en vergaderstukken commissie Burgers en samenleving 2 december 2020

Agenda en vergaderstukken commissie Ruimte, wonen en natuur 3 december 2020

Heeft u een tablet? Dan kunt u met de (gratis) app iBabs de agenda’s en vergaderstukken bekijken. Bij de installatie van iBabs wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij domein vult u ‘amstelveen’ in. De login-naam is ‘burger’ en het wachtwoord is eveneens ‘burger’.

Mogelijkheid tot inspreken
Wilt u de raadscommissies wijzen op bepaalde belangen? Heeft u een vraag, wens of een suggestie? U kunt dan inspreken bij de commissies voor zowel geagendeerde als niet-geagendeerde onderwerpen. Het inspreken kan via een online-verbinding of schriftelijk.

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken? Meldt u zich dan vooraf aan bij de griffie op telefoonnummer (020) 540 49 11. U kunt ook een e-mail sturen naar raadsgriffie@amstelveen.nl. Meld uw naam, de vergadering en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Aanmelden kan tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering waarin u wilt komen inspreken.

Vergadering volgen via internet
De vergaderingen van de commissies zijn openbaar en vinden in verband met de corona crisis digitaal plaats. U kunt de commissievergaderingen live in beeld en geluid via internet volgen. Ga daarvoor op het tijdstip van de vergaderingen naar de website https://ris2.ibabs.eu/amstelveen. U kunt de vergaderingen daar ook op een later tijdstip beluisteren.

Bron: Gemeente Amstelveen